Kort om anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen

Innehållsförteckning:

När varor blir avfall kan förekomsten av farliga ämnen göra avfallet olämpligt för återvinning. Inom EU finns ett mål om giftfria materialkretslopp. För att främja en sådan utveckling har den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, fått i uppdrag att skapa SCIP-databasen dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna. Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i avfallsledet. Regeln är ny och finns i Avfallsdirektivet 2008/98/EG. Den träder i kraft den 5 januari 2021.

Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i Reach i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Det gäller från den 5 januari 2021. Den nya regeln finns i en ändring i Avfallsdirektivet och syftar till att minska andelen avfall som innehåller särskilt farliga ämnen och främja substitution. SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products). Reglerna har införts i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).

Informationen i databasen är särskilt användbar för företag som hanterar avfall. Den kan även vara användbar för myndigheter för att få kunskap om vilka typer av varor och material som kan innehålla farliga ämnen. Även konsumenter ska få tillgång till informationen.

För dig som är ny på SCIP - grafisk bild på Echas webbplats länk till annan webbplats

Läs mer om SCIP-databasen på Echas webbplats, på engelskalänk till annan webbplats

Läs mer om kandidatförteckningen i Reach

Läs mer om substitution

Vem ska anmäla till SCIP?

Följande leverantörer av varor inom EU ska anmäla till SCIP-databasen:

  • tillverkare
  • importörer
  • distributörer.

Ett företag som importerar en vara från ett land utanför EU/EES är en importör. Ett företag som köper en vara av en leverantör inom EU räknas som distributör.

Bestämmelsen gäller inte:

  • återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsument, till exempel butiker
  • företag som importerar en vara för eget bruk.

Vad ska anmälas till SCIP?

Leverantören av en vara som innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska skicka in följande information till Echa:

  • uppgifter om varans identitet
  • ämnets namn, koncentrationsintervall och var i varan ämnet finns
  • annan information om hur varan ska hanteras på ett säkert sätt.


Eftersom kandidatförteckningen uppdateras två gånger per år, är det bra att löpande ta del av information om vilka ämnen som kan komma att tas upp på förteckningen. Det kan du göra via Echas webb på deras sida "Registry of SVHC intentions until outcome".

Echas information om framtida ämnen på kandidatförteckningen, på engelska länk till annan webbplats

Databasen öppnar 28 oktober

SCIP-databasen öppnar den 28 oktober 2020, så att du som leverantör av varor kan börja anmäla till databasen.

Om SCIP-databasen på Echas webbplats, på engelskalänk till annan webbplats

Lär dig mer på webbseminarier i november

Den 3 november håller Kemikalieinspektionen ett seminarium om anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen. Vi informerar om reglerna och ger praktiska tips.

Den 19 november håller Echa ett seminarium om hur du kan förbereda dig för att anmäla ämnen till SCIP-databasen. Båda seminarierna hålls digitalt.

Läs mer och anmäl dig till seminarierna om SCIP här.

Se presentationerna från Echas webbkonferens Safer Chemicals Conference 2020, på engelskalänk till annan webbplats

Echas frågor och svar om anmälan till SCIP-databasen, på engelskalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 23 oktober 2020