Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom Reach

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Inga samråd pågår.

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Inga samråd pågår.

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Ett samråd pågår där du har möjlighet att lämna information om bisfenol A och strukturellt likartade bisfenoler inför ett kommande begränsningsförslag.
Lämna synpunkter senast 15 januari 2021länk till annan webbplats

Tillståndsansökningar

Inga samråd pågår

Substitutionsplaner i samband med Tillståndsansökningar

På begäran från Echas verkställande direktör pågår samråd för att stödja ECHA: s kommitté för socioekonomisk analys (SEAC) i sina yttranden om substitutionsplaner som företag lämnat i sina tillståndsansökningar.

Substitionsplaner gällande följande ämnen:

  • 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA), Cas Nr: 101-14-4
  • Chromium trioxide, Cas Nr: 1333-82-0

Lämna synpunkter senast 18 november 2020länk till annan webbplats

Förslag på begränsningar

Inga samråd pågår.

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webblänk till annan webbplats.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.

Text

Senast uppdaterad 22 oktober 2020