Förbered dig för Brexit

Brexit

Storbritannien lämnar EU den 31 januari 2020. Under en övergångsperiod fram till den 31 december 2020 kommer företag och EU-medborgare ha samma rättigheter och skyldigheter som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Det innebär att det inte blir några praktiska förändringar för dig som handlar med varor, kemiska produkter och bekämpningsmedel till och från Storbritannien under övergångsperioden. Under år 2020 kommer EU och Storbritannien förhandla om ett frihandelsavtal.

EU/EES-länderna utgör en gemensam inre marknad där större delen av kemikalielagstiftningen är harmoniserad. Storbritanniens utträde ur EU innebär att landet inte längre är en del av den gemensamma marknaden.

EU och Storbritannien kommer att arbeta för att komma överens om ett frihandelsavtal innan övergångsperioden löper ut den 31 december 2020. I dagsläget vet vi inte hur avtalet kommer att vara utformat, men oavsett hur det blir behöver du som på ett eller annat sätt berörs av Storbritanniens utträde förbereda dig för förändringar den 1 januari 2021.

Förändrade roller

Det är du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor som ansvarar för att produkterna uppfyller kraven i kemikaliereglerna. För att veta vilket ansvar och vilka skyldigheter du har behöver du identifiera din roll i leverantörskedjan. Du som importerar produkter direkt från länder utanför EU/EES har ofta ett större ansvar jämfört med om du bara säljer vidare produkter från leverantörer inom gemenskapen. Efter övergångsperioden kommer du som handlar med Storbritannien sannolikt att få en annan roll i leverantörskedjan. Exempelvis kan du som för in kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor från Storbritannien till Sverige komma att betraktas som importör, istället för distributör.

Som importör ställs det mer omfattande krav på dig, till exempel

  • kan du bli registreringsskyldig enligt Reach-förordningen
  • kan du inte längre nyttja ett tillstånd enligt Reach-förordningen som har beviljats ett företag baserat i Storbritannien
  • kan du behöva anmäla ämnen och blandningar enligt CLP-förordningen
  • du som köper biocider från brittiska företag måste, enligt Biocid-förordningen, försäkra dig om att företaget har utsett en enda representant, och att både företaget och representanten anges i artikel 95-listan
  • ska du, enligt RoHS-direktivet och Leksaks-direktivet, förse elektrisk och elektronisk utrustning samt leksaker med dina kontaktuppgifter och ha EU-försäkran om överensstämmelse (DoC)
  • betraktas du som tillverkare enligt reglerna för tvätt och rengöringsmedel och ska därmed ange innehållet i dina konsumentprodukter på en webbsida.

Som exportör till Storbritannien kan du behöva anmäla export av vissa farliga ämnen enligt PIC-förordningen.

Läs mer om de krav som ställs beroende på din roll i leverantörskedjan

Andra webbplatser med information om Brexit

Echas information om Brexit för dig som berörs av Reach-, CLP-, PIC- eller Biocidförordningenlänk till annan webbplats

Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Kommerskollegiumlänk till annan webbplats

Tullverketlänk till annan webbplats

Europeiska kommissionens information om Brexit för dig som berörs av växtskyddsmedellänk till annan webbplats

Health and Safety Executive, kemikaliemyndigheten i Storbritannienlänk till annan webbplats

Svensk Handellänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 20 augusti 2020