E-handel

Innehållsförteckning:

Det är du som tillverkar, importerar eller säljer varor, kemiska produkter eller bekämpningsmedel som har ansvar för att produkterna uppfyller kraven i lagar och regler om kemikalier. Det gäller oavsett om du säljer dem i en fysisk butik eller i webbutik.

Se en kort film om de kemikalieregler du behöver ha koll på om du säljer produkter via internet (2:32 min).

Du som säljer på internet ansvarar för att dina produkter är säkra och uppfyller kemikaliereglerna. Det gäller dig som säljer kemiska produkter, som till exempel lim, färg och rengöringsmedel. Men även du som säljer varor, som leksaker, elektronik, kläder och möbler omfattas av kemikalieregler. Du som bedriver e-handel kan bland annat behöva följa regler som innebär att du ansvarar för att:

  • dina produkter inte innehåller förbjudna ämnen
  • informera dina kunder om produkterna innehåller vissa farliga ämnen
  • dina kemiska produkter har tydlig märkning på svenska
  • de bekämpningsmedel du säljer är godkända för att få säljas och användas i Sverige
  • rapportera in uppgifter om dina produkter till berörda myndigheter
  • lämna viss information på webbplatsen där du marknadsför produkten.

Roller och ansvar

För att veta vilket ansvar och vilka skyldigheter du har behöver du identifiera din roll i distributionskedjan och kontrollera vilka regler som gäller för dina varor och kemiska produkter.

Du som tillverkar eller för in produkter direkt från länder utanför EU/EES har ofta ett större ansvar jämfört med om du bara säljer vidare produkter från leverantörer inom EU/EES. I det senare fallet betraktas du som distributör. Ett företag kan ha mer än en roll, exempelvis vara både importör och distributör.

Reglerna gäller oavsett storlek på företag och oavsett om du säljer produkterna i en fysisk butik eller på internet.

Läs mer om vilka regler som kan gälla för dig som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpnings­medel eller varor.

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer

För att kunna säkerställa att dina produkter uppfyller reglerna behöver du veta om produkterna och materialen innehåller några reglerade ämnen. Vi rekommenderar därför att du ställer specifika kemikaliekrav i avtalen med dina leverantörer. Det är särskilt viktigt om du importerar produkter direkt från länder utanför EU/EES, eftersom produkter som är tillåtna i dessa länder kan vara förbjudna att säljas i Sverige och övriga EU.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer

Krav på information vid e-handel

Vid marknadsföring och försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel på internet kan du bland annat behöva informera kunderna om produktens farliga egenskaper. Till exempel ska viss information som finns på etiketten på förpackningen vara synlig på webbplatsen där du marknadsför produkten. På så sätt får kunderna information om farorna med produkten innan köpet.

Visa märkning vid e-handel

När du marknadsför bekämpningsmedel måste webbplatsen dessutom innehålla annan information, till exempel en upplysning om att man ska använda produkten på ett säkert sätt och ta del av upplysningarna på förpackningen före användning.

Information vid e-handel med biocidprodukter.

Information vid e-handel med växtskyddsmedel.

Även du som säljer leksaker på internet kan behöva lämna viss information om produkten på webbplatsen. I vissa fall ska särskilda varningar finnas på webbplatser där leksaker marknadsförs till konsumenter.

Information vid e-handel med leksaker.

Vad händer om du gör fel?

Om du som företagare inte följer kemikaliereglerna kan du få försäljningsförbud och bli tvungen att återkalla produkten från dina kunder. Du kan också bli skyldig att betala miljösanktionsavgift. Vid allvarliga regelöverträdelser kan du åtalas för miljöbrott.

2018 hade Kemikalieinspektionen ett tillsynsprojekt där vi kontrollerade varor som säljs via e-handel.

Läs mer i rapporten Tillsyn av e-handel 2018 (PDF 1190 kB)

Ytterligare regler

Det finns även allmänna regler som gäller för dig som bedriver e-handel. Till exempel finns regler i e-handelslagen och marknadsföringslagen som ställer krav på dig som säljer varor på internet.

Läs mer om regler när du säljer på internet på Konsumentverkets webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 15 juni 2020