Någon häller i pulvertvättmedel i tvättmaskinens huvudtvättfack.

Håll tvätt- och rengöringsmedel borta från barn.

Tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt och rengöringsmedel kan vara irriterande för huden, ögonen och luftvägarna, framförallt om medlen är koncentrerade. Produkter som kan vara särskilt riskabla är maskindiskmedel, avkalkningsmedel eller ugnsrengöringsmedel.

Vissa tvätt- och rengöringsmedel kan orsaka allergiska reaktioner. Om produkten är frätande kan den ge allvarliga skador redan vid kortvarig kontakt.

Gör så här för att minska risken för olyckor

  • Titta efter varningsmärkningen och läs informationen på produktens förpackning innan du öppnar den så att du vet hur du ska använda tvätt- och rengöringsmedel på ett säkert sätt.
  • Om du ska använda särskilt starka medel, exempelvis avkalkningsmedel eller ugnsrengöringsmedel, är det bra att använda gummihandskar och skyddsglasögon.
  • Förvara medlen utom syn- och räckhåll för barnen.

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär Giftinformation om någon fått i sig, eller på sig, något som kan vara frätande.

Läs om märkning och farosymboler

Senast uppdaterad 1 september 2020