Märkning och farosymboler

Innehållsförteckning:

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler och text som informerar om faran. Innan du köper hem en kemisk produkt är det bra att titta efter varnings­märkningen och läsa informationen på produktens förpackning. Här kan du läsa om olika egenskaper som farliga kemiska produkter kan ha och se vilken varningsmärkning som produkterna ska vara märkta med.

Se på märkningen

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler inramade med röda faropiktogram mot en vit bakgrund. Men det finns också en annan sorts märkning, som går att hitta på äldre produkter som såldes för flera år sedan. Denna sorts varningsmärkning är fyrkantig mot en orange bakgrund och får inte längre finnas på nya produkter.

Produkter som är irriterande eller frätande

Farosymbol som visar ett kors enligt det äldre, svenska systemet för när något är irriterande för huden.
Farosymbol enligt det äldre, svenska systemet för när något är frätande.
Farosymbol enligt det globala varningsystemet GHS för när något är irriterande för huden.
Farosymbol enligt det globala varningsystemet GHS för när något är frätande för huden.

En produkt med någon av dessa farosymboler kan vara frätande, irriterande eller skadlig för huden, ögonen och luftvägarna. Vissa kan orsaka kraftiga allergiska reaktioner. Om produkten är frätande kan den ge allvarliga skador redan vid kortvarig kontakt, till exempel om du får stänk i ögonen. Produkter som innehåller frätande ämnen såsom ammoniak, kaustiksoda (lut), vissa syror såsom ättika (24 %) kan vara särskilt farliga redan i små mängder.

Exempel på produkter som kan vara märkta med någon av dessa farosymboler är allrengöringsmedel, maskindiskmedel, propplösare, avkalkningsmedel eller ugnsrengöringsmedel.

Produkter som är farliga för hälsan

Farosymbol som visar ett kors enligt det äldre, svenska systemet för när något är irriterande för huden.
Farosymbol enligt det globala varningsystemet GHS för när något är irriterande för huden.
Farosymbol enligt det globala varningsystemet GHS för när något är farligt för hälsan.

Utöver sådana skador som nämns ovan kan vissa produkter orsaka allvarliga skador på hälsan om du råkar få i dig ämnet via munnen eller genom att andas in dem. Exempel på sådana ämnen är etylenglykol (kylarvätska), tändvätskor, lampoljor och lysfotogen. Lampoljor och grilltändvätskor ska utöver faromärkningen vara förpackade i svarta, ogenomskinliga flaskor som rymmer högst 1 liter och ha en barnskyddande förslutning. Syftet är att minimera risken att små barn får i sig produkten.

Produkter som är giftiga eller kan ge allvarliga eller långsiktiga skador på hälsan

Farosymbol enligt det äldre, svenska systemet för när något är giftigt eller allvarligt kan skada din hälsa.
Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för när något är giftigt eller allvarligt kan skada din hälsa.
Farosymbol enligt det globala varningsystemet, GHS, för när något är farligt för hälsan.

Dessa farosymboler förekommer på produkter som kan leda till allvarliga hälsorisker. De kan exempelvis innehålla ämnen som är mycket giftiga, kan ge cancer, påverka möjligheten att få barn, ge skador på det ofödda barnet eller skada arvsanlagen (DNA). Kemikalier med sådana egenskaper får i regel inte säljas till allmänheten.

Produkter som är farliga för miljön

Farosymbol enligt det äldre, svenska systemet för när något är skadligt för miljön.
Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för när något är skadligt för miljön.

Vissa kemikalier kan skada miljön, exempelvis vissa målarfärger. Om miljögifter kommer ut i vattendrag eller skog och mark kan de skada både djur och växter. Vi människor riskerar också att få i oss av ämnena indirekt genom maten vi äter eller vattnet vi dricker.

Tänk på miljön när du gör dig av med eventuella rester. Lämna överblivna kemikalier till en miljöstation. Häll inte ut rester i avloppet.

Produkter som är brandfarliga eller explosiva

Farosymbol enligt det äldre, svenska systemet för när något är brandfarligt.
Farosymbol enligt det äldre, svenska systemet för när något är explosivt.
Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för när något är brandfarligt.
Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för när något är oxiderande.
Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för när något är explosivt.
Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för att visa att produkten är gas under tryck och kan explodera vid yttre brand.

Många produkter är farliga på grund av sina fysikaliska egenskaper, som att de är brandfarliga, explosiva eller oxiderande. Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom blir förstörd på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor eller explosiva produkter. Exempel på brandfarliga vätskor är bränslen såsom bensin, diesel och lampoljor eller lösningsmedel som aceton eller terpentin och lacknafta. Fyrverkeripjäser, gas och gasolflaskor eller sprayburkar är exempel på produkter som kan explodera om de utsätts för värme.

Förvara brandfarliga och explosiva produkter säkert. Läs mer om hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva produkter hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats.

Kännbar varningsmärkning och barnskyddande förslutning

En del produkter ska förutom den synliga farosymbolen ha en kännbar varningsmärkning och barnskyddande förslutning.

Taktil varningsmärkning, fylld triangel, för personer med synnedsättning.
Taktil varningsmärkning, konturer, för personer med synnedsättning.
Taktil varningsmärkning, punkter, för personer med synnedsättning.
Barnskyddande förslutning för att hindra barn från att kunna öppna samt få i sig kemiska produkter.

Ovan är exempel på kännbara (taktila) varningsmärkningar och en barnskyddande förslutning i form av en kork som ska vara svår att öppna för ett litet barn.

Annan märkning

CE-märkning

Vissa produkter, exempelvis leksaker och elektrisk eller elektronisk utrustning för hemmabruk ska vara CE-märkta. CE-märket innebär att varan uppfyller europeiska säkerhetskrav och hjälper dig att välja säkra produkter. Vid kontroll har det dock visat sig att det inte alltid stämmer. Det är företagen själva som märker produkterna utan att de regelmässigt granskas av någon annan.

Märken som liknar CE-märket får inte finnas och produkter för vilka det inte finns krav på CE-märkning får inte ha ett sådant.

Här kan du läsa mer om och se hur CE-märket ser utlänk till annan webbplats

Mer information om CE-märkning finns på Europeiska unionens webbplats – Ditt Europalänk till annan webbplats

Frivilliga märken

Det finns många andra märkningssymboler, exempelvis för miljö, energi, rättvisa, ekologisk produktion och återvinning som kan hjälpa dig som privatperson att göra medvetna val.

Läs mer om märkning och olika symboler i Märkningsguiden på Hallå konsumentlänk till annan webbplats

Läs mer

Digitalt läromedel för skolelever om kemikalier

Råd om kemiska produkter

Företagen har ansvaret

Senast uppdaterad 1 september 2020