Nanomaterial

Nanomaterial används i många olika typer av produkter såsom färg, kosmetika, textilier, sportredskap och elektroniska produkter. De speciella egenskaper som ett nanomaterial har kan innebära ökade risker för människor och miljö.

Nanomaterial framställs för att man vill utnyttja deras speciella egenskaper. Det kan till exempel vara elektriska, optiska, magnetiska, kemiska eller mekaniska egenskaper. De används i många olika typer av produkter såsom färg, kosmetika, textilier, sportredskap och elektroniska produkter.

Nanomaterial är ytterst små material som endast är några fåtal atomer i storlek. De är mycket små former av ämnen och vissa har alltid funnits omkring oss. De finns i rök från skogsbränder, saltkristaller vid havet, bilavgaser och i keramiska material.

Ända sedan 900-talet har man exempelvis använt guld och silver i nanostorlek i färgat glas och keramik. Kimrök (carbon black) används sedan länge i exempelvis trycksvärta, gummidäck och andra svarta gummidetaljer.

Den extremt lilla storleken innebär att ett ämne kan få helt andra egenskaper när det förekommer som nanomaterial än i sin vanliga form. De speciella egenskaper som ett nanomaterial har kan innebära ökade risker för människor och miljö. Inte bara de tekniska egenskaperna, utan även de farliga egenskaperna kan förändras. Nanomaterial kan tas upp, spridas och verka i kroppen och i miljön på annat sätt än ämnena i sin normala storlek.

Kemikalieinspektionen följer utvecklingen och arbetar för att ta fram mer kunskap om riskerna med nanomaterial. Vi arbetar också inom EU och internationellt för att ta fram regler för att skydda människor och miljön.

Om nanopartiklar i smink och hygienprodukter kan du läsa på Läkemedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Forskning.se har publicerat artiklar på temat Nanotekniklänk till annan webbplats

Våra rapporter och PM om nanomaterial

Mapping research and development within the nanofield in Sweden – Rapport 5/12

Swedish agencies and nanomaterial – PM 4/12

Säker användning av nanomaterial – Behov av reglering och andra åtgärder – Rapport 1/10

Nanomaterial – aktiviteter för att identifiera risker – PM 2/09

Användningen av nanomaterial i Sverige 2008 – analys och prognos – PM 1/09

Nanotechnology – high risks with small particles? – Rapport 3/08

Nanoteknik – stora risker med små partiklar? – Rapport 6/07

Senast uppdaterad 2 september 2020