Nytt produktgodkännande

Innehållsförteckning:

För att få släppa ut ett växtskyddsmedel på den svenska marknaden behöver produkten vara godkänd i Sverige. Du kan ansöka om ett nytt produktgodkännande antingen genom zonsamarbete eller genom ett ömsesidigt erkännande.

Om du vill släppa ut ett växtskyddsmedel på den svenska marknaden måste produkten godkännas av Kemikalieinspektionen. För att produkten ska kunna bli godkänd måste först det verksamma ämnet vara godkänt inom EU.

I EU:s Pesticide database kan du se om ett verksamt ämne är godkäntlänk till annan webbplats

Ansökan genom zonsamarbete

En ansökan om nytt produktgodkännande genom zonsamarbetet hanteras inom det samarbete som sker inom olika zoner av EU. Sverige ingår i EU:s norra zon, tillsammans med Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Norge ingår också i samarbetet i den norra zonen.

Zonsamarbetet innebär att en medlemsstat utvärderar underlaget för en ansökan och gör en riskbedömning för hela zonen. Baserat på den riskbedömningen beslutar sedan varje medlemsstat om växtskyddsmedlet ska godkännas nationellt utifrån en ansökan för det egna landet.

Ansökan genom ömsesidigt erkännande

Det finns även möjlighet att ansöka om ett nytt produktgodkännande i Sverige genom ett så kallat ömsesidigt erkännande. Det innebär att ansöka om ett godkännande för en produkt som redan är godkänd i ett annat EU-land. Vanligtvis görs en sådan ansökan för ett växtskyddsmedel som redan är godkänt i ett land i den norra zonen, men det går också att göra för ett växtskyddsmedel som är godkänt i en annan zon inom EU.

En ansökan om ömsesidigt erkännande ska gälla för samma produkt och för samma användning som det ursprungliga produktgodkännandet. Jordbruks-, växtskydds- och miljöförhållanden, inklusive klimatförhållanden, ska också vara jämförbara mellan Sverige och den medlemsstat där växtskyddsmedlet redan är godkänt, den så kallade referensmedlemsstaten.

Du kan ansöka om ett ömsesidigt erkännande om du är den som innehar ett produktgodkännande i en annan medlemsstat. Officiella eller vetenskapliga organ och jordbruksorganisationer kan också ansöka, om de kan visa att användningen är av allmänt intresse i Sverige.

Ansökan om ytterligare godkännande

För att kunna sätta ut ett redan godkänt växtskyddsmedel på marknaden med ett annat namn, finns det möjlighet att få ett ytterligare produktgodkännande för medlet. Ett sådant ytterligare godkännande kan du få genom att ansöka om ett nytt produktgodkännande.

Läs mer om möjligheter att få ett ytterligare godkännande

Ansökningsblankett och vägledningar

För att underlätta ansökningsprocessen har vägledningsdokument och mallar tagits fram på EU-nivå. Norra zonen inom EU har också vägledningsdokument som innehåller information om överenskommelser som gjorts inom norra zonen.

Använd blanketten MIP-0012-E för att ansöka om nytt produktgodkännande enligt zonsamarbetet eller genom ömsesidigt erkännande (DOC 376 kB)

Mall för att utforma en så kallad draft Registration Report (dRR) – version 2015 (ZIP 2410 kB)

Vägledning för ansökan i den norra zonen 2019 (på engelska, PDF 1960 kB)

Vägledning för ansökan i den norra zonen 2020 (på engelska, PDF 1240 kB)
(dokumentet ska användas från den 1 november 2020, men får tillämpas frivilligt från juni 2020)

Vägledning om krav på effektivitetsdata för utvärdering i den norra zonen (på engelska, PDF 236 kB)

Vägledning om riskbedömning för fåglar och däggdjur i norra zonen 2020 (på engelska, DOCX 3480 kB).

Vägledning för ansökan om ömsesidigt erkännande i Sverige (på engelska, PDF 223 kB)

Fler vägledningar hos Europeiska kommissionenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 26 augusti 2020