Verksamma ämnen som utgår

Innehållsförteckning:

Verksamma ämnen som inte fått förnyade godkännanden

EU-kommissionen har beslutat att de verksamma ämnena i tabellen nedan inte ska få förnyade godkännanden för användning i växtskyddsmedel inom EU. I kommissionens beslut anges också datum då medlemsländerna senast ska återkalla de produkter som innehåller något av ämnena, samt vilka maximala anståndstider som kan ges. I tabellen kan du se vilka senaste datum som gäller för respektive ämne.

EU-kommissionens beslut hittar du om du klickar på ämnesnamnen i tabellen. I besluten finns skälen till varför respektive ämne inte har fått förnyat godkännande.

Verksamma ämnen som inte fått förnyade godkännanden

Verksamt ämne

Senaste datum för återkallande av produkter

Maximal anståndstid

Betacyflutrinlänk till annan webbplats

20 januari 2021

20 juli 2021

Tiaklopridlänk till annan webbplats

3 augusti 2020

3 februari 2021

Klorprofamlänk till annan webbplats

8 januari 2020

8 oktober 2020

Desmedifamlänk till annan webbplats

1 januari 2020

1 juli 2020

Propikonazollänk till annan webbplats

19 juni 2019

19 mars 2020

Dikvatlänk till annan webbplats

4 maj 2019

4 februari 2020

Pymetrozinlänk till annan webbplats

30 april 2019

30 januari 2020

I EU Pesticide Database kan du hitta och läsa mer om de verksamma ämnenalänk till annan webbplats

Återkallade produktgodkännanden i Sverige

För de ämnen som inte längre är godkända som verksamma ämnen i växtskyddsmedel återkallar Kemikalieinspektionen alla godkännanden för berörda produkter i Sverige. De produkter som berörs och beslutade anståndstider för varje enskild produkt hittar du i Tabell 3b på sidan Aktuella beslut 2020, eller på motsvarande plats på sidan Aktuella beslut 2019.

Gå till sidan Aktuella beslut 2020

Gå till sidan Aktuella beslut 2019

Senast uppdaterad 29 september 2020