Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Förslag till förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden

(2020-10-22)
Regeringen har föreslagit ett förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden, bland annat på tomtmark och på vissa allmänna platser. Enligt förslaget får Kemikalieinspektionen föreslå undantag från förbudet och vi har remitterat ett förslag med undantag för växtskyddsmedel som innebär låg risk.

Läs mer om Regeringens och Kemikalieinspektionens förslag.

Uppdaterade vägledningar för ansökan

(2020-09-30)
Det finns nu uppdaterade vägledningar både för ansökan i Norra Zonen och för riskbedömning av fåglar och däggdjur. Du hittar de uppdaterade vägledningarna på sidan för Blanketter och vägledningar för växtskyddsmedel om du öppnar boxen med Vägledningar.

Här hittar du de uppdaterade vägledningarna för ansökan om godkännande för växtskyddsmedel.

Aktuellt om glyfosatprodukter i Sverige

(2020-06-23)
Pågående utvärderingar av produkter som innehåller glyfosat är fortfarande inte klara. Därför blir produktgodkännandena för dessa produkter nu åter administrativt förlängda till den 31 mars 2021. Administrativ förlängning innebär att det är nuvarande produktgodkännanden och deras användningsvillkor som fortsätter att gälla.

För produkterna Jablo (inklusive Spectra) och Roundup Gold ST har företagen återtagit sin ansökan om förlängt godkännande, vilket innebär att de produkterna fasas ut under anståndsperioder.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för enskilda produkter.

Ansöka via molntjänst

(2020-06-18)
Om du ska göra en ansökan till Kemikalieinspektionen för ett växtskyddsmedel och har mycket omfattande dokumentation, eller av annat skäl, går det bra att lämna in ansökan via en molntjänst. Du kan använda antingen Kemikalieinspektionens tjänst som heter File-share eller en egen tjänst. Vill du använda Kemikalieinspektionens molntjänst behöver du ett konto, som du får genom att mejla kemi@kemi.se och fråga efter det.

Ändrade funktioner i Bekämpningsmedelsregistret

(2020-06-18)
Sökfunktionerna i Bekämpningsmedelsregistret är under utveckling för att förbättra sökmöjligheter och göra registret mer användarvänligt. I samband med det arbetet fungerar tyvärr inte alla sökfunktioner för tillfället. Mer information finns i registrets hjälpfunktion.

Gå till Bekämpningsmedelsregistretlänk till annan webbplats

EU-kommissionens översyn av växtskyddsmedelsförordningen är klar

(2020-05-27)
Översynen visar att växtskyddsmedels- och resthaltsförordningarna inom EU i stort uppfyller sitt syfte, men att genomförandet kan förbättras. Det konstaterar EU-kommissionen i sin utvärdering och föreslår en rad förbättringsåtgärder.

Läs mer i Kemikalieinspektionens nyhet och hitta länkar till kommissionen

EU begränsar sådd av frö med metalaxyl-M

(2020-05-05)
På grund av risker för fåglar och däggdjur har EU-kommissionen beslutat att begränsa användningen av det verksamma ämnet metalaxyl-M för utsädesbehandling. Från 1 juni 2021 får utsäde betat med metalaxyl-M endast sås i växthus, ej utomhus. Beslutet finns i genomförandeförordningen (EU) nr 2020/617 och är bindande för alla medlemsstater. I Sverige finns ämnet i betningsmedlen Apron XL och Vibrance SB. Det verksamma ämnet metalaxyl berörs inte, utan endast ämnet metalaxyl-M.

Här kan du läsa mer i EU-kommissionens beslutlänk till annan webbplats

Information hos EU-kommissionen om utvärderingen av glyfosat

Information om utvärderingsprocessen finns på EU-kommissionens webbsida om glyfosat. Där finner du även en länk till en ny webbsida för den grupp av medlemsstater som utvärderar ämnet. Sverige ingår i gruppen tillsammans med Frankrike, Nederländerna och Ungern. Minnesanteckningar och presentationer från möten med mera kommer successivt att offentliggöras på sidan.

Läs mer på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om glyfosat hos Kemikalieinspektionen

Verksamma ämnen som utgår

Det verksamma ämnet betacyflutrin har inte fått förnyat godkännande inom EU. I Sverige finns ett växtskyddsmedel Beta-Baytroid SC 025 med ämnet. Kemikalieinspektionen kommer därför att besluta om återkallande och utfasning av den produkten.

Även de verksamma ämnena dikvat, propikonazol, pymetrozin, desmedifam, klorprofam och tiakloprid har sedan tidigare inte fått sina godkännanden förnyade inom EU. För de växtskyddsmedel i Sverige som innehåller något av ämnena har Kemikalieinspektionen beslutat om återkallande och perioder för utfasning.

Läs mer om verksamma ämnen som utgår

Aktuella beslut

Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattar. Besluten redovisas i tabeller och årsvis med start i mars 2019.

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2020.

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2019.

Här hittar du utskicken Aktuellt om växtskyddsmedel

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen september 2020länk till annan webbplats

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen juni 2020länk till annan webbplats

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen april 2020länk till annan webbplats

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen februari 2020länk till annan webbplats

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk.

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedellänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 23 oktober 2020