Musgift med alfakloralos

Ändrade villkor för medel med alfakloralos

Den 17 december 2019 ändrades villkoren för alla medel med alfakloralos. Medlen har tidigare fått användas av privatpersoner men får nu endast användas av utbildade yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd (1 SO). I samband med ändringen har produkterna fått nya registreringsnummer. De tidigare godkännandena som medgav att produkterna får användas av privatpersoner har återkallats.

Ingen anståndstid

Villkoren ändrades på grund av oacceptabla risker för djurs hälsa. Som återförsäljare eller användare får man i sådana fall ingen anståndstid, man får alltså inte sälja eller använda det som redan finns på lager. Det innebär att förpackningar med de tidigare villkoren inte får säljas och inte heller användas, från och med den 17 december 2019.

Risk för förgiftning

Medel med alfakloralos är godkända för bekämpning av möss av utbildade yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd. Trots det kan medlen innebära risker för andra djur än de man vill bekämpa. För att minska riskerna är det viktigt att användningen sker på ett korrekt sätt:

  • Medlen får bara användas inomhus.
  • Betespåsarna får inte öppnas.
  • Betespåsarna får bara placeras i särskilda betesstationer som är avsedda för musbekämpning så att barn och husdjur inte kan komma åt dem.
  • Medlen ska förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Tänk på att betet kan vara smakligt även för husdjuren.
  • Medlen får inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma.
  • Döda möss ska samlas in och lämnas till godkänd avfallsmottagare för att inte husdjur (särskilt katter) ska kunna äta dem och riskera att bli förgiftade.

Om du misstänker att ditt husdjur har blivit förgiftat ska du genast kontakta veterinär.

Misstänker du att någon person har fått i sig musgift ska du genast kontakta Giftinformationscentralenlänk till annan webbplats eller en läkare.

Senast uppdaterad 16 juli 2020