Insektsmedel

Innehållsförteckning:

Två typer av insektsmedel

Bland biocidprodukterna finns två typer av insektsmedel. De är medel som kan döda insekter alternativt medel som lurar bort eller drar till sig insekterna. Gemensamt för dessa medel är att de ska vara godkända av Kemikalieinspektionen innan de får marknadsföras, säljas eller användas i Sverige.

Förbud att marknadsföra produkter som naturliga eller ofarliga

Många mygg- och insektsmedel består av växtextrakt eller andra naturliga ingredienser. Men eftersom de är bekämpningsmedel är det förbjudet att marknadsföra medlen som ofarliga, med texter som endast naturliga ingredienser eller liknande. Det här framgår av reglerna om märkning av bekämpningsmedel i miljöbalken i och EU:s biocidförordning.

Koldioxidbaserade myggfällor

Kemikalieinspektionen har beslutat om dispens från kravet på godkännande i enskilda ärenden när det gäller användning av koldioxid, förstärkt av oktenol eller mjölksyra, i myggfällor för bekämpning av mygg och knott.

Här kan du läsa vad som gäller för koldioxidbaserade myggfällor

Storskalig myggbekämpning

I några områden i Sverige pågår omfattande myggbekämpning eftersom antalet stickmyggor innebär allvarliga bekymmer för lokalbefolkningen. Det krävs speciella tillstånd för storskalig bekämpning om den utförs i skyddade områden såsom nationalparker, eller om den ska utföras från luften exempelvis med helikopter.

Här kan du läsa mer om storskalig myggbekämpning i Sverige

Mer om myggbekämpningen finns att läsa hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Foder eller livsmedel som används som avskräckande eller tilldragande medel är undantagna från krav på godkännande

Enligt EU:s biocidförordning undantas användning av livsmedel eller foder som avskräckande eller tilldragande medel från kravet på godkännande. En förutsättning för det här undantaget är att produkterna inte får marknadsföras eller säljas som biocidprodukter.

Här kan du läsa mer om undantag för avskräckande eller tilldragande insektsmedel

Senast uppdaterad 17 juli 2020