Lämna synpunkter i samråd som rör biocidförordningen

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på aktuella frågor inom EU:s biocidförordning. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom EU:s biocidförordning

Det pågår två offentliga samråd om ämnena borsyra och dinatriumtetraborat pentahydrat i produkttyp 8 (träskyddsmedel). Samråden handlar om att ämnena är potentiella kandidater för substitution och Echa samlar nu in information om substitut eller alternativ till produkter med ämnena.

Läs mer och lämna synpunkter senast 27 oktober 2020länk till annan webbplats

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att alla synpunkter och information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda istället för ämnen som faller för uteslutningskriterierna. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd

Senast uppdaterad 4 september 2020