Webbseminarium om nya regler för anmälan till giftinformationscentraler

4 nov

Från den 1 januari 2021 ska nya regler för att anmäla uppgifter för giftinformation börja tillämpas, enligt bilaga VIII till CLP-förordningen. Uppgifterna ska användas för medicinsk rådgivning vid olyckor.

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa anordnar ett webbseminarium där du får information om de senaste ändringarna av reglerna, hjälp att lösa vanliga problem som kan uppstå vid inlämning av uppgifterna via Echas nya PCN-portal och en presentation av vägledningsmaterial för anmälan enligt de nya reglerna.

Du kommer också få möjlighet att ställa frågor och få svar direkt av experter på Echa.

Webbseminariet anordnas av den europeiska kemikaliemyndigheten Echa och hålls på engelska.

Mer information och anmälan hittar du på Echas webbplats.länk till annan webbplats

Mer information
Datum: 4 november 2020
Tid: 10:00 - 12:00
Plats: Digitalt
Senast uppdaterad 28 september 2020