Substitutionscentrum: Grundkurs i Alternatives Assessment

4 nov

Har du skadliga kemikalier i din produkt eller process som du vill fasa ut? Vill du veta hur du ska jobba och tänka när du letar och väljer bättre alternativ? Med Alternatives Assessment får du en metod för informerad substitution.

När du ska ersätta skadliga ämnen i en produkt eller process är det viktigt att minska risken för osund substitution. Osund substitution innebär att du väljer ett alternativ som är lika illa, eller värre än ämnet du fasade ut från början. Det kan även innefatta alternativ som inte håller tidigare nivå av teknisk prestanda, påverkar produktens livslängd negativt, inte uppfyller marknadens krav, leder till slöseri av vatten och energi mm.

Informerad substitution vilket är det som du vill uppnå, innebär att du systematiskt samlat relevant information, inkluderat flera perspektiv, är transparent och gör genomtänkta val som inte är förhastade. Ett alternativ är sällan bättre ur alla aspekter och du kommer behöva göra avvägningar. Målet är att dokumentera hur du, eller din organisation tänker och prioriterar när ni gör dessa avvägningar.

I den här utbildningen från Substitutionscentrum introducerar vi metoden Alternatives Assessment, som ger ett ramverk för hur du kan uppnå långsiktigt hållbar substitution.
Metoden bygger på erfarenheter från EU och USA och tar hänsyn till flera aspekter som: hälsa, miljö, funktion, ekonomi och livscykel.

Anmäl dig senast den 2 november.

Läs mer och anmäl dig på Substitutionscentrums webbplats.länk till annan webbplats

Mer information
Datum: 4 november 2020
Tid: 12:00 - 17:00
Plats: Digitalt
Pris: Kostnadsfritt
Senast uppdaterad 16 september 2020