Webbseminarium om anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen

3 nov

Den 3 november ordnar Kemikalieinspektionen ett webbseminarium om nya krav på att anmäla särskilt farliga ämnen i varor till Echas SCIP-databas.

Seminariet riktar sig framför allt till dig som tillverkar, importerar eller distribuerar varor. Från och med den 5 januari 2021 måste leverantörer av varor lämna information till SCIP-databasen hos Echa om varorna innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne på EU:s kandidatförteckning. Kraven gäller inte för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter.

Vi kommer bland annat att ta upp:

  • Reglerna
  • Vem ska anmäla
  • Vad ska anmälas
  • Vägledning och stöd

Webbinariet sänds live via Microsoft Teams den 3 november och då kan du delta och ställa frågor.

Webbinariet är kostnadsfritt.

Kontakt

Har du frågor om anmälan kontakta Anna Lindholm eller Josefin Ledberg.

Har du frågor om innehållet kontakta Ingrid Wirén.

E-post till våra medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Mer information
Datum: 3 november 2020
Tid: 10:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Senast uppdaterad 13 oktober 2020