Elektrisk och elektron...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Direktiv 2011/65/EU (RoHS)
elektrisk och elektronisk utrustning

Direktiv 2011/65/EU (RoHS 2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (omarbetning).

Hämta direktivtexten i olika format och på flera språk i EUR-Lex

Direktiv 2011/65/EU.

Konsoliderad författningstext

Direktiv 2011/65/EU (senast 2013-01-07).

Genomförande i svenska regler

Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

 

Direktiv 2002/95 (RoHS 1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Hämta direktivtexten i olika format och på flera språk i EUR-Lex

Direktiv 2002/95/EG.

Konsoliderad författningstext

Direktiv 2002/95/EG (senast 2011-09-10).

Beslut

2011/534/EU: Kommissionens beslut av den 8 september 2011 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användningar av bly eller kadmium.

Genomförande i svenska regler

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

 

Direktiv 2002/96 - WEEE

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE)

Hämta direktivtexten i olika format och flera språk på EUR-Lex

Direktiv 2002/96/EG.

Konsoliderad författningstext

Direktiv 2002/96/EG

Senast granskad
2014-03-19
Skapad
2011-03-03