Tillsyn
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Tillsyn

 Foto av en burk märkt med farosymboler. Kontroll av märkning är en del av tillsynen

Tillsyn av kemikalier

De här sidorna ger information om Kemikalieinspektionens tillsyn och tillsynsvägledning. De är till för dig som arbetar med kemikalier eller utövar tillsyn över kemikalier.

Kemikalieinspektionens egen tillsyn gäller primärleverantörer som släpper ut produkter på marknaden. Det är företag som tillverkar eller för in kemiska produkter, varor med kemiskt innehåll eller bekämpningsmedel till Sverige.

Kemikalieinspektionen ger tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser i form av seminarier, högskolekurser och nationella tillsynsprojekt. Kemikalieinspektionen ger också ut tillsynsrapporter, faktablad och broschyrer.

Kontakt
Nätverk för tillsynsvägledning

Här finns vägledningsmaterial för till exempel tillsynsprojekt och från utbildningar. Logga in på nätverket.

 

Mer hos andra

Arbetsmiljöverket

Konsumentverket

Läkemedelsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Socialstyrelsen

Länsstyrelserna

Kommuner och landsting

Tillsyns- och föreskriftsrådet

Yrkesföreningen Miljö och hälsa