Statistik
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Kemikaliestatistik

Kemiska produkter på den svenska marknaden 2009: 38145 produkter tillverkade i Sverige. 67863 produkter importerade från länder inom EU/EES. 2363 produkter importerade från länder utanför EU/EES.

Kemikaliestatistik

En stor del av statistikmaterialet från Kemikalieinspektionen (KemI) ingår i Sveriges officiella statistik och utgör underlag för forsk­ning, samhälls­planering och allmän information.

KemI är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den offici­ella statistiken inom området Miljövård och naturresurs­hus­hållning: Kemikalier; försäljning och användning.

Som statis­tikansvarig myndighet har KemI bland annat ansvar för att statistiken är objektiv, att statistiken dokumenteras, och att den kvalitetsdeklareras.

Statistiken är avgiftsfri och finns tillgänglig i elektronisk form.