Lagar och andra regler
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Lagar och andra regler

Bild på fru Justitia.

Svenska lagar och förordningar införs i Svensk författningssamling (SFS).

Större delen av lagstiftningen inom Kemikalieinspektionens ansvarsområden är reglerad på EU-nivå och är därmed gemensam för hela EU. Reglerna inom EU är antingen EU-förordningar, som gäller direkt, eller EU-direktiv som måste införlivas i svensk rätt för att ha verkan.

Många EU-regler om kemikalier införlivas i svensk rätt genom Kemikalieinspektionens föreskrifter, som publiceras i KemI:s författningssamling, KIFS.