Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

Ytmjuk (båtbottenfärg)

En kraftigt polerande färg, det vill säga en sådan färg som efterhand lossnar från båtskrovet så att eventuell påväxt inte får fäste.

Ytvatten

Vatten i hav, sjöar, rinnande vattendrag och våtmarker.

Kontakt