Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

UNCED

United Nations Conference on Environment and Development.
FN:s konferens om miljö och utveckling. Den senaste UNCED-konferensen hölls i Brasilien 2007.

UNDP

United Nations Environment Programme (FN:s utvecklingsprogram).

UNEP

United Nations Environment Programme.
FN:s miljöprogram.

Kontakt