Toxikologiska rådet
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Toxikologiska rådet

Toxikologiska rådet är ett expertorgan för samråd och rådgivning till statliga myndigheter.

Rådet är organisatoriskt knutet till Kemikalieinspektionen och har till uppgift att biträda statliga myndigheter inom miljösektorn.

Ledamöterna utses av Kemikalieinspektionen.

 

Toxikologiska rådets sammansättning

Ordförande

Nina Cromnier, generaldirektör Kemikalieinspektionen

Ledamöter

Iréne Anundi, Dr Med Sc, Läkemedelsverket

Bert van Bavel, professor, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet

Karin Broberg Palmgren, docent, Arbets- och miljömedicin Skånes universitetssjukhus i Lund

Lars Gedda, docent, Strålsäkerhetsmyndigheten

Anders Glynn, docent, Livsmedelsverket

Britta Hedlund, Fil. Dr, Naturvårdsverket

Helen Håkansson, professor, IMM, Karolinska Institutet

Carola Lidén, professor, IMM, Karolinska Institutet

Bert-Ove Lund, docent, Kemikalieinspektionen

Michael McLachlan, professor, ITM, Stockholms universitet

Agneta Oskarsson, professor, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU

Lars Rylander, docent, Arbets- och miljömedicin Skånes universitetssjukhus i Lund

Gerd Sällsten, adj. professor, Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet

Olle Söder, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Karin Wiberg, professor, Institutionen för vatten och miljö, SLU

Jens Åhman, docent, Arbetsmiljöverket

Karin Ljung Björklund, Fil Dr, utredare, Folkhälsomyndigheten

Anna Vikström, Fil Dr, Senior Research Officer, Formas

Lina Wendt-Rasch, Fil Dr, forskningssamordnare, Kemikalieinspektionen

 

Senast granskad
2014-03-28
Skapad
2011-02-13
Rådets interna möten 2013

21 februari, kl. 12:00-16.30
18 april, kl. 12:00-16.30
3 oktober, kl. 12:00-16.30
19 november, kl. 12:00-16.30

 

Seminarier 2014

23 januari, kl. 09:00–16:00
Framtidens toxicitetstestning – kan vi ersätta djurförsök med humana cellmodeller?

 

Seminarier 2013

25 januari, kl. 08:30-17:00
Hur farliga är kemikalierna i konsumentprodukter?

3 juni, kl. 09:00-17:00
Påverkar kemikalier kvinnor och män på samma sätt?

 

Seminarier 2012

Why are we concerned about endocrine disruptors?
15 juni, kl. 08:30-17:30
Sammanfattning av seminariet

 

Kemikalieinspektionens organisation