Insynsrådet
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Insynsrådet

Kemikalieinspektionen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det betyder att myndigheten leds av en chef som inför regeringen själv bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

Vid sidan av myndighetens chef har regeringen utsett ett insynsråd. Genom insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådet ska ha insyn i myndighetens verksamhet och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter. Myndighetschefen är rådets ordförande och ska informera det om verksamheten.

Insynsrådets sammansättning

Regeringen har utsett följande ledamöter till Kemikalieinspektionens insynsråd för tiden 1 januari 2014 - 31 december 2016:

  • Nina Cromnier, Kemikalieinspektionen, ordförande
  • Magnus Huss, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
  • Jan Eksvärd, Lantbrukarnas Riksförbund
  • Olof Holmer, Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet
  • Mikael Karlsson, Svenska Naturskyddsföreningen
  • Ann-Sofie Eriksson, Sveriges kommuner och landsting
  • Christina Rudén, Stockholms Universitet 
  • Ann Enander, Försvarshögskolan
  • Örjan Brinkman, Sveriges konsumenter
  • Kerstin Lindvall, ICA Sverige AB
Senast granskad
2014-01-07
Skapad
2011-02-13