Om förslag till nation...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Om förslag till nationell reglering av maximalt innehåll av fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel för konsumenter för enskilt bruk

Diarienummer 342-H10-00632.

Regeringen uppdrar åt Kemikalieinspektionen att efter samråd med Naturvårdsverket och Konsumentverket ge förslag till nationell reglering av maximalt innehåll av fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel för konsumenter för enskilt bruk. Inspektionen ska inom ramen för uppdraget samråda med andra berörda myndigheter, företag och intressenter. Förslaget ska redovisas tillsammans med ett förslag till underlag för anmälan till Europeiska kommissionen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 6 september 2010.

 

Skapad
2010-04-28
Kontakt

Registrator
08-519 41 100
Måndag-fredag
09:00-11:00 och 13:00-15:00
Fax: 08-735 76 98
E-post: kemi@kemi.se