Medverka i genom­föran...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Regeringsuppdrag att medverka i genom­förandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

Diarienummer 342-H10-00322.

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, Kemikalieins­pektionen, Boverket, SMHI och de fem länsstyrelserna som är vattenmyndigheter enligt 22 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, att efter samråd med övriga berörda myndigheter, aktivt bidra till genom­förandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Uppdraget ska bedrivas inom ramen för de fyra över­gripande utmaningar som identifieras i EU:s strategi för Östersjöregionen: miljömässig hållbarhet, ökad kon­kurrenskraft, tillgänglighet och attraktivitet samt en trygg och säker region.

Myndigheterna ska senast den 1 juni 2010 lämna en del­redovisning och senast den 1 juni 2011 lämna en slutredo­visning till Regeringskansliet (Miljödepartementet).

Läs mer i regeringens beslut.

Skapad
2010-04-28
Relaterat

 

 

 

 

Kontakt

Registrator
08-519 41 100
Måndag-fredag
09:00-11:00 och 13:00-15:00
Fax: 08-735 76 98
E-post: kemi@kemi.se