Lättläst om Kemikaliei...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Lättläst om Kemikalieinspektionen

Vad är Kemikalieinspektionen?

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet
som arbetar med kontroll av kemikalier.

Namnet Kemikalieinspektionen förkortas ofta KemI,
där "kem" kommer från ordet kemikalie och "i" från ordet inspektionen.

Riksdagen och regeringen bestämmer vad KemI ska
arbeta med och hur mycket pengar myndigheten får varje år.

Ungefär 270 personer arbetar på KemI och
generaldirektören heter Nina Cromnier.

 

Vad gör Kemikalieinspektionen?

KemI arbetar för att skydda din hälsa
och miljön från farliga ämnen.

KemI kontrollerar företag som tillverkar
och importerar kemiska produkter.

KemI har ett register över kemiska produkter.

KemI ger tillstånd att sälja bekämpningsmedel,
medel som används till exempel mot ogräs eller skadeinsekter.

KemI hjälper kommuner och länsstyrelser
i deras arbete med kontroll av kemikalier.

KemI samarbetar också med andra länder,
både inom Europa och i övriga världen.

 

Så kan du kontakta Kemikalieinspektionen

Telefon: 08-519 41 100

E-post: kemi@kemi.se

Postadress: Box 2, 172 13 Sundbyberg

Besöksadress: Esplanaden 3A, Sundbyberg

Senast granskad
2014-05-16
Skapad
2010-12-07

Glasflaska med kemikalie

 

Ett fält med en bomspruta dragen av en traktor