Kalender
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Kalender

10
september

Seminarium om kemikalietillsyn i Stockholm

Kursen Tillsyn av kemiska produkter  i samarbete med Umeå Universitet har upphört och ersätts av ett 2-dagars seminarium om tillsyn av kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel i detaljhandeln. Med tillsyn menas här tillsyn vid utsläppande på marknaden och inte vid användning i verksamheter. Under hösten 2014 kommer seminariet att hållas i:...

14
oktober

Seminarium om kemikalietillsyn i Göteborg

Kursen Tillsyn av kemiska produkter  i samarbete med Umeå Universitet har upphört och ersätts av ett 2-dagars seminarium om tillsyn av kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel i detaljhandeln. Med tillsyn menas här tillsyn vid utsläppande på marknaden och inte vid användning i verksamheter. Under hösten 2014 kommer seminariet att hållas i:...

18
november

Seminarium om kemikalietillsyn i Malmö

Kursen Tillsyn av kemiska produkter  i samarbete med Umeå Universitet har upphört och ersätts av ett 2-dagars seminarium om tillsyn av kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel i detaljhandeln. Med tillsyn menas här tillsyn vid utsläppande på marknaden och inte vid användning i verksamheter. Under hösten 2014 kommer seminariet att hållas i:...