Tillsynsvägledning
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Tillsynsvägledning

Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning är till för dig som arbetar med kemikalietillsyn på kommun eller länsstyrelse.

Kemikalieinspektionen ger ut skriftlig vägledning såsom fakta­blad och broschyrer. Vi utför nationella tillsynsprojekt till­sammans med kommuner och länsstyrelser, arrang­erar samt deltar vid seminarier, högskolekurser med mera.

 

Vägledningsaktiviteter under 2013–2015

Under åren 2013–2015 kommer Kemikalieinspektionen att ha följande aktiviteter i tillsynsvägledningen till kommunerna och länsstyrelserna:

Plan för tillsyns­vägledning för åren 2013–2015

 

Tillsyn av smycken 2014

Kemikalieinspektionen bjuder in landets kommuner att delta i ett samverkansprojekt med fokus på farliga metaller i smycken. Syftet är att kontrollera efterlevnaden av reglerna för nickel, bly och kadmium i smycken som säljs i Sverige. I projektet kommer kommunala inspektörer att kontrollera företag som säljer smycken och Kemikalieinspektionen kommer att låta göra kemiska analyser av varuprover. Kemikalieinspektionen följer därefter upp kommunernas resultat genom inspektioner hos primärleverantörerna. Projektet inleds med upptaktsdagar på fyra orter i Sverige:

  • Umeå – 22 januari 2014
  • Stockholm – 24 januari 2014
  • Göteborg – 28 januari 2014
  • Malmö – 29 januari 2014

Projektets arbetsnamn är SMID (Smycken i detaljhandeln). Mer information om projektet och inbjudan till upptaktsdagarna kommer att skickas ut till samtliga kommunala miljö- och hälsoskyddsförvaltningar. Vid frågor kontakta oss via smid@kemi.se

 

Reach-tillsyn 2012

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen inbjuder till ett samverkansprojekt, med fokus på EU-förordningen Reach, tillsammans med landets kommuner och länsstyrelser. Samverkansprojektet ger möjlighet för tillsynsmyndigheterna att öka sin egen kunskap om Reach och att bidra till att öka kunskaperna om Reach hos de företag som inspekteras. Kontaktperson är Cecilia Westöö.

Läs mer information om projektet på Tillsyns- och föreskriftsrådets, TOFR:s, webbplats.

Samband mellan miljöbalken, Reach och vattenförvaltningen

Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram ett presentationsmaterial riktat till tillsynsmyndigheterna om dessa samband. Ett viktigt huvudbudskap är att i en given tillsynssituation kan flera olika regler bli aktuella. Därför är det viktigt att ha kännedom om sambanden. Läs om samarbetet på TOFR:s webbplats

Senast granskad
2013-07-17
Skapad
2011-01-13
Kontakt
Nätverk för tillsynsvägledning

Här finns vägledningsmaterial för till exempel tillsynsprojekt och från utbildningar. Logga in på nätverket.

 

Andra webbplatser

Tillsyns- och föreskriftsrådet (TOFR)