Tillsynsvägledning
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Tillsynsvägledning

Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning är till för dig som arbetar med kemikalietillsyn på kommun eller länsstyrelse.

Kemikalieinspektionen ger ut skriftlig vägledning såsom fakta­blad och broschyrer. Vi utför nationella tillsynsprojekt till­sammans med kommuner och länsstyrelser, arrang­erar samt deltar vid seminarier, högskolekurser med mera.

 

Vägledningsaktiviteter under 2013–2015

Under åren 2013–2015 kommer Kemikalieinspektionen att ha följande aktiviteter i tillsynsvägledningen till kommunerna och länsstyrelserna:

Kemikalieinspektionens plan för tillsyns­vägledning 2013–2015

Seminarier om kemikalietillsyn

 

Tillsyn av smycken 2014

Kemikalieinspektionen samverkar med cirka 110 kommuner i ett projekt med fokus på farliga metaller i smycken. Syftet är att kontrollera efterlevnaden av reglerna för nickel, bly och kadmium i smycken som säljs i Sverige.

I projektet kontrollerar kommunala inspektörer företag som säljer smycken och Kemikalieinspektionen kommer att låta göra kemiska analyser av varuprover. Kemikalieinspektionen följer därefter upp kommunernas resultat genom inspektioner hos primärleverantörerna.

Projektets arbetsnamn är SMID (Smycken i detaljhandeln). För frågor kontakta oss via smid@kemi.se

 

Senast granskad
2014-05-05
Skapad
2011-01-13
Kontakt
Nätverk för tillsynsvägledning

Här finns vägledningsmaterial för till exempel tillsynsprojekt och från utbildningar. Logga in på nätverket.

 

Andra webbplatser

Tillsyns- och föreskriftsrådet (TOFR)