Kemikalietillsyn i Sve...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Kemikalietillsyn i Sverige och i EU

Kemikalietillsyn bedrivs på olika nivåer av olika myndigheter i Sverige och i EU.

Kemikalieinspektionens tillsyn gäller primärleverantörer som släpper ut produkter på marknaden. Det är företag som tillverkar eller för in kemiska produkter, varor med kemiskt innehåll eller bekämpningsmedel till Sverige.

Kommuner och länsstyrelser har tillsynsansvar för hantering av kemikalier i verksamheter, exempelvis yrkesmässiga användare och miljöfarlig verksamhet. Dessutom har kommunerna tillsynsansvar för kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandelsledet.

Förutom Kemikalieinspektionen har flera andra centrala myndigheter delar av ansvaret för kemikalietillsynen, till exempel

  • Arbetsmiljöverket, när det gäller arbetsplatsen
  • Naturvårdsverket, när det gäller utsläpp till yttre miljö, platsanknuten tillsyn 
  • Jordbruksverket, när det gäller jordbruksfrågor.

I Sverige är de övergripande kemikaliefrågorna samlade under en myndighet (Kemikalieinspektionen). Ansvaret för kemikalier kan se annorlunda ut i andra länder. Det kan vara fördelat mellan myndigheter för exempelvis miljö, arbetsmiljö eller jordbruksfrågor.

Senast granskad
2013-02-22
Skapad
2011-09-13
Kontakt