Desinfektionsmedel
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Desinfektionsmedel

Desinfektionsmedel är bruksfärdiga produkter som innehåller ett eller flera ämnen med biocid verkan. De används för att minska antalet mikroorganismer både på ytor, hud och vatten.

Antal desinfektionsmedel 1992-2010

Diagram. Antal desinfektionsmedel i Sverige 1992-2010.

Källa: Produktregistret, KemI.

Antalet desinfektionsmedel ökar konstant. Särskilt de tre-fyra senaste åren har ökningen varit kraftig, något som kan antas höra ihop med de återkommande influensaepedemier som drabbat världen. Användningen av handsprit har blivit vanlig i många olika situationer.

 

Vanliga ämnesgrupper som användes till desinficering 2010

Tårtdiagram. Vanliga ämnesgrupper som användes till desinficering 2010.

Källa: Produktregistret, KemI.

Cirka 43 000 ton desinfektionsmedel användes 2010. De vanligaste typerna av desinficerande ämnen i desinfektionsmedel framgår av diagrammet.

Alkoholer, hypokloriter och peroxider står tillsammans för 73 procent av mängden desinficerande ämnen. De är  ämnen som verkar genom att ta sönder hela mikroorganismerna. Andelen alkoholer som desinfektionsmedel har ökat, medan användningen av kvartära ammoniumföreningar och syror/baser har minskat.

 

De största ämnena med biocid verkan i desinfektionsmedel, 2010

Namn
Kvantitet i desinfektionsmedel, ton
Natriumhypoklorit 4 153
Etanol 1 724
Isopropanol 1 101
Didecyldimetylammoniumklorid 766
Väteperoxid 547
Formaldehyd 199
Kalciumhypoklorit 197
Triklorisocyanursyra 167
Nariumklorit 108
Natriumhydroxid 77

Källa: Produktregistret, KemI.

Hypokloriter och peroxider oxiderar sönder mikroorganismerna. Etanol och isopropanol har en fysikalisk påverkan och kvartära ammoniumföreningar som till exempel didecyldimetylammoniumklorid är giftiga för mikroorganismerna

 

De branscher som hanterade flest olika desinfektionsmedel 2010

Bransch
Antal produkter
Kvantitet produkt, ton
Detaljhandel 158 2 257
Rengöring och lokalvård 147 561
Livsmedelsframställning 143 830
Vård och omsorg; sociala tjänster 105 2 977
Jordbruk 71 1 223
Hotell- och restaurangverksamhet 47 71
Annan serviceverksamhet 25 761
Vattenförsörjning 25 3 841
Sportverksamhet 24 58
Veterinärverksamhet 16 41

Källa: Produktregistret, KemI.

Flest desinfektionsmedel hanteras i detaljhandeln. Dessa produkter går sedan vidare till olika näringsgrenar men också till konsumenterna. Det fanns 306 konsumenttillgängliga desinfektionsmedel under 2010 med en sammanlagd mängd på 6 500 ton.

Tillbaka till föregående sida

Senast granskad
2012-08-06
Skapad
2011-07-25