Tillsyn
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Tillsyn

 

2014

 
Tillsyn PM 5/14
Tillsyn 5/14

Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2008-2013.

Juni 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/14

Tillsyn 4/14

Tillsyn 4/14

Detaljhandelstillsyn, vägledning

Augusti 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/14

Tillsyn 3/14

Tillsyn 3/14

Tillsynsplan 2014

Mars 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/14

Tillsyn 2/14

Tillsyn 2/14

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015

Uppdaterad 2014-02-12.

Mars 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/14

Tillsyn 1/14

Tillsyn 1/14

Material i inomhusmiljön 2

Möbeltextil

Januari 2014.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/14

2013

 

Tillsyn 6/13

Tillsyn 6/13

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 – i samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket

KemI, september 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 6/13

Tillsyn 4/13

Tillsyn 5/13

Bättre tillsynsvägledning – så tycker kommuner och länsstyrelser.

KemI, april 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/13

Tillsyn 4/13

Tillsyn 4/13

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2013.

KemI, mars 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/13

Tillsyn 3/13

Tillsyn 3/13

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012. I samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket.

KemI, februari 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/13

Tillsyn 2/13

Tillsyn 2/13

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013–2015

KemI, januari 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/13

Tillsyn 1/13

Tillsyn 1/13

Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar 1999–2011

KemI, februari 2013.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/13

2012

 

Tillsyn 8/12

Tillsyn 8/12

Material i inomhusmiljön - Golv

KemI, december 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 8/12

Tillsyn 7/12

Tillsyn 7/12

Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2011 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. KemI, augusti 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 7/12

Tillsyn 6/12

Tillsyn 6/12

Enforcement of the information duty in REACH. Inspection project 2011-2012. KemI, May 2012.

Beställningsnummer 511 045.

Enforcement 6/12

Tillsyn 5/12
Tillsyn 5/12

Tillsyn av informationsplikten i Reach. Inspektionsprojekt 2011-2012. KemI, maj 2012.

Beställningsnummer 511 049.

Tillsyn 5/12

Tillsyn 4/12
Tillsyn 4/12

Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. KemI, mars 2012.

Endast som PDF.  

Tillsyn 4/12

Tillsyn 3/12
Tillsyn 3/12

Kemikalier i lantbruket – ett samverkansprojekt för tillsynsmyndigheter. KemI, mars 2012.

Endast som PDF.  

Tillsyn 3/12

Tillsyn 2/12
Tillsyn 2/12

Plan för tillsynsvägledning för åren 2012-2014. KemI, februari 2012.

Endast som PDF.  

Tillsyn 2/12

Tillsyn 1/12
Tillsyn 1/12

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2012. KemI, februari 2012.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/12

2011

 
Tiullsyn 5/11
Tillsyn 5/11

Sweden’s report on control measures 2009 according to Article 17 of Directive 91/414/EEC. KemI, april 2011.

Endast som PDF.  

Tillsyn 5/11

Tillsyn 4/11
Tillsyn 4/11

Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2009 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. KemI, mars 2011.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/11

Tillsyn 3/11
Tillsyn 3/11

Development of enforcement activities conducted by the Swedish Chemicals Agency with the help of Rapex. KemI, februari 2011.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/11

Tillsyn 2/11.
Tillsyn 2/11

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011. KemI, februari 2011.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/11

Tillsyn 1/11.
Tillsyn 1/11

Plan för tillsynsvägledning för åren 2011-2013. KemI, februari 2011.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/11

2010

 

Tillsyn 5/10.
Tillsyn 5/10

Kemikalier i detaljhandeln – ett samver­kansprojekt 2009 – 2010.
Kemi oktober 2010.

Endast som PDF.

Tillsyn 5/10

Tillsyn 4/10.
Tillsyn 4/10

Utveckling av Kemikalieinspektionens tillsyn med hjälp av Rapex. KemI, juni 2010.

Endast som PDF.

Tillsyn 4/10

Tillsyn 3/10.
Tillsyn 3/10

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2010. KemI, januari 2010.

Endast som PDF.

Tillsyn 3/10

Tillsyn 2/10.
Tillsyn 2/10

Plan för Kemikalieinspektionens tillsyns­vägledning för åren 2010 – 2012.
KemI, januari 2010.

Endast som PDF.

Tillsyn 2/10 

Tillsyn 1/10.

Tillsyn 1/10

Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar 2004-2008. KemI, januari 2010.

Beställningsnummer 510 957.

Tillsyn 1/10

2009

 
Tillsyn 1/09.
Tillsyn 1/09 

Tillsyn av bekämpningsmedel – ett samarbetsprojekt 2008.
KemI, mars 2009.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/09

 2007

 
Tillsyn 3/07.
Tillsyn 3/07

Bygg 2006 – säkerhetsdatablad för byggkemikalier. KemI, juni 2007.

Beställningsnummer 510 868.

Tillsyn 3/07

Tillsyn 2/07.
Tillsyn 2/07

Stormarknad 2006 - ett inspektionsprojekt i samarbete med 57 kommuner.

Beställningsnummer 510 854.

Tillsyn 2/07

Tillsyn 1/07.
Tillsyn 1/07

RIO 2006 - Regionala inspektionsprojekt i Dalarna och Gävleborg.
KemI, februari 2007.

Beställningsnummer 510 850.

Tillsyn 1/07

2006

 
Tillsyn 1/06.
Tillsyn 1/06

Kemikalier i leksaker. Rapport från ett inspektionsprojekt 2005.
KemI, september 2006.

Endast som PDF.

Tillsyn 1/06

(Engelsk version av rapporten har publicerats av Konsumentverket).

 


Skapad
2011-03-14

Beställ KemI-rapporter, pm, broschyrer, fakta­blad hos:

CM Gruppen
Box 11093
161 11 Bromma
Ordertel: 08-505 933 35
Orderfax: 08-505 933 99
e-post: kemi@cm.se

Rapporter, PM, broschyrer och faktablad är gratis. Kom ihåg att ange beställnings­nummer och din adress.

 

Beställ föreskrifter

Tryckta versioner av Kemikalieinspektionens föreskifter (KIFS) kan köpas genom:

Norstedts Juridik AB/Fritzes
106 47 Stockholm
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 91