Rapporter
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Rapporter

2014

 
KemI Rapport 1/14.
Handlingsplan för en giftfri vardag 2011–2014

Delredovisning 2011–2013.

Rapport 1/14, januari 2014.

Artikelnummer 361 110.

KemI Rapport 1/14

2013

 
KemI Rapport 9/13.
Exposure assessments of nanoparticles in aquatic environments – considerations, review and recommendations

Rapport 9/13. KemI, december 2013.

Endast som PDF.

KemI Rapport 9/13

KemI Rapport 8/13.
Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan

Rapport 8/13. KemI, december 2013.

Beställningsnummer 361 108.

KemI Rapport 8/13

KemI Rapport 7/13.
Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör

- Redovisning från ett regeringsuppdrag.

Rapport 7/13, december 2013.

Endast som PDF.

KemI Rapport 7/13

KemI Rapport 6/13.
Kunnig och behörig användning av biocider – systemet och dess utvecklingsbehov

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 6/13. KemI, oktober 2013.

Endast som PDF.

KemI Rapport 6/13

KemI Rapport 5/13.
Avgifter för bekämpningsmedel

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 5/13. KemI, september 2013.

Endast som PDF.

KemI Rapport 5/13

KemI Report 4/13.
Economic cost of fractures caused by dietary cadmium exposure

Rapport 4/13. KemI, maj 2013.

Beställningsnummer 361 093

KemI Report 4/13 

KemI report 3/13
Hazardous chemicals in textiles

Report of a government assignment. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 3/13. KemI, april 2013.

Beställningsnummer 361 091

KemI Report 3/13

Rapport 2/13
Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014

Delredovisning 2011-2012. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 2/13. KemI, januari 2013.

Beställningsnummer 361 083.

KemI Rapport 2/13

Rapport 1/13
När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet?

Rapport 1/13. KemI, februari 2013.

Beställningsnummer 361 082.

KemI Rapport 1/13

2012

 
Rapport 7/12
Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 7/12. KemI, november 2012.

Beställningsnummer 361 072.

KemI Rapport 7/12

Rapport 6/12
Bisfenol A i leksaker och barnartiklar - behov av exponeringsminskning?

Rapport 6/12. KemI, september 2012.

Beställningsnummer 361 055.

KemI Rapport 6/12

KemI Report 5/12
Mapping research and development within the nanofield in Sweden

Rapport 5/12. KemI, juni 2012.

Beställningsnummer 361 047.

KemI Report 5/12 

Rapport 4/12 - Bisfenol A i kassakvitton.
Bisfenol A i kassakvitton

Redovisning av ett regeringsuppdrag.

Rapport 4/12. KemI, juni 2012.

Beställningsnummer 361 051.

KemI rapport 4/12

Report No 3/12
Children and Chemical Safety 

-  An Inventory of Activities by International and National Organizations and Agencies.

Rapport 3/12. KemI, juni 2012.

Beställningsnummer: 361 052.

KemI Report 3/12

Framsida av KemI Rapport 2/12, Överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter m.m.
Överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter m.m.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 2/12. KemI, mars 2012.

Beställningsnummer: 361 035.

KemI Rapport 2/12

Framsida av KemI Rapport 2/12,Bättre EU-regler för en giftfri miljö.
Bättre EU-regler för en giftfri miljö

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 1/12. KemI, mars 2012.

Beställningsnummer: 361 034.

KemI Rapport 1/12

2011

 
Framsida av KemI Rapport 4/11, Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor.
Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 4/11. KemI, december 2011.

Beställningsnummer: 361 021.

KemI Rapport 4/11

Framsida av KemI Rapport 3/11, Kemikalier i varor.
Kemikalier i varor

Strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen.

Rapport 3/11. KemI, september 2011.

Beställningsnummer: 361 013.

KemI Rapport 3/11

Framsida av KemI Rapport 2/11, Bisfenol A - Rapport från ett regeringsuppdrag.
Bisfenol A

Rapport från ett regeringsuppdrag

Rapport 2/11. KemI, april 2011.

Beställningsnummer: 361 010.

KemI Rapport 2/11

Framsida av KemI Rapport 1/11, Kadmiumhalten måste minska - för folkhälsans skull.
Kadmiumhalten måste minska - för folkhälsans skull

Rapport 1/11. KemI, januari, 2011.

Beställningsnummer: 360 997.

KemI Rapport 1/11

2010

 
Framsida av KemI Rapport 5/10, Chemical industry from an economic perspective.
Chemical industry from an economic perspective

Development trends in the world, the EU and Sweden in 2010.

Rapport 5/10. KemI, mars 2011.

Beställningsnummer: 360 994.

KemI Rapport 5/10

Framsida av KemI Rapport 4/10, Nationell reglering av fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel för enskilt bruk.
Nationell reglering av fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel för enskilt bruk - förutsättningar och konsekvenser

Rapport 4/10. KemI september 2010.

Beställningsnummer: 360 980.

KemI Rapport 4/10

Framsida av KemI Rapport 3/10, Farliga ämnen i tatueringsfärger.
Farliga ämnen i tatueringsfärger

Utredning av tillsynsansvar samt behov av ytterligare reglering - rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 3/10. KemI, juni 2010.

Beställningsnummer: 360 971.

KemI Rapport 3/10

Framsida av KemI Rapport 2/10, Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv.
Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv

Utvecklingstendenser i världen, EU och Sverige 2010.

Rapport 2/10. KemI, augusti 2010.

Beställningsnummer: 360 969.

KemI Rapport 2/10

Framsidan av KemI Rapport 1/10, Säker användning av nanomaterial.
Säker användning av nanomaterial

Behov av reglering och andra åtgärder. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 1/10. KemI, mars 2010.

Beställningsnummer: 360 963.

KemI Rapport 1/10

2009

 
Framsida av KemI Rapport 1/09, DekaBDE.
DekaBDE

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 1/09. KemI, mars 2009.

Beställningsnummer: 360 927.

KemI Rapport 1/09

2008

 
Framsida av KemI Rapport 4/08, Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition.
Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 4/08. KemI, oktober 2008.

Beställningsnummer: 360 911.

KemI Rapport 4/08

Framsida av KemI Rapport 3/08, Nanotechnology.
Nanotechnology

High risks with small particles?

Rapport 3/08. KemI, juni 2008.

Beställningsnummer: 360 901.

KemI Rapport 3/08

Framsida av KemI Rapport 2/08, Att arbeta med produktval i praktiken.
Att arbeta med produktval i praktiken

Rapport 2/08. KemI, maj 2008.

Beställningsnummer: 360 897.

KemI Rapport 2/08

Framsida av KemI Rapport 1/08, Produktval, substitution och tillsyn.
Produktval, substitution och tillsyn

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 1/08. KemI, mars 2008.

Beställningsnummer: 360 893.

KemI Rapport 1/08

2007

 
Framsida av KemI Rapport 8/07, The Substitution Principle.
The Substitution Principle

Rapport 8/07. KemI, november 2007.

Beställningsnummer: 360 878.

KemI Rapport 8/07

Framsida av KemI Rapport 7/07, Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?
Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Rapport 7/07. KemI, december 2007.

Beställningsnummer: 360 877.

KemI Rapport 7/07

Framsida av KemI Rapport 6/07, Nanoteknik - stora risker.
Nanoteknik - stora risker med små partiklar?

Rapport 6/07. KemI, november 2007.

Beställningsnummer: 360 876.

KemI Rapport 6/07

Framsida av KemI Rapport 5/07, Lead in articles - Report from a government assignment.
Lead in articles

Rapport 1/11. KemI, november 2007.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Beställningsnummer: 360 874.

KemI Rapport 5/07

Framsida av KemI Rapport 4/07,Miljöledning och Giftfri miljö - kemikaliefrågorna i teori och praktik.
Miljöledning och Giftfri miljö - kemikaliefrågorna i teori och praktik

Rapport 4/07. KemI, juni 2007.

Rapporten är framtagen i samarbete med Plast- & Kemiföretagen, Teknikföretagen, Miljörevisorer i Sverige (MIS), NUTEK och TEKO-industrierna.

Beställningsnummer: 360 862.

KemI Rapport 4/07

Framsida av KemI Rapport 4/07, Bly i varor.
Bly i varor

Rapport 3/07. KemI, juli 2007.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Beställningsnummer: 360 861.

KemI Rapport 3/07

Framsida av KemI Rapport 2/07, Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial.
Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Rapport 2/07. KemI, april 2007.

Redovisning från ett regeringsuppdrag.

Beställningsnummer: 360 855.

KemI Rapport 2/07

Framsida av KemI Rapport 1/07, Barn och kemiska hälsorisker - förslag till åtgärder.
Barn och kemiska hälsorisker - förslag till åtgärder

Rapport 1/07. KemI, mars 2007.

Beställningsnummer: 360 851.

KemI Rapport 1/07

2006

 
Framsida av KemI Rapport 7/06, Perfluorinated substances and their uses in Sweden.
Perfluorinated substances and their uses in Sweden

Rapport 7/06. KemI, november 2006.

Beställningsnummer: 360 844.

KemI Rapport 7/06

Framsida av KemI Rapport 6/06, Perfluorerade ämnen - användningen i Sverige..
Perfluorerade ämnen - användningen i Sverige

Rapport 6/06. KemI, november 2006.

Beställningsnummer: 360 843.

KemI Rapport 6/06

Framsida av KemI Rapport 4/06, National Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)., DekaBDE.
National Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)

Rapport 4/06. KemI, maj 2006.

Beställningsnummer: 360 827.

KemI Rapport 4/06

Framsida av KemI Rapport 3/06, Hexabromcyklododekan (HBCDD) och tetrabrombisfenol-A (TBBPA).
Hexabromcyklododekan (HBCDD) och tetrabrombisfenol-A (TBBPA)

Rapport 3/06. KemI, mars 2006.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Beställningsnummer: 360 826.

KemI Rapport 3/06

Framsida av KemI Rapport 2/06, Kemiska ämnen i båtbottenfärger
Kemiska ämnen i båtbottenfärger

Rapport 2/06. KemI, mars 2009.

Beställningsnummer: 360 824.

KemI Rapport 2/06

Framsida av KemI Rapport 1/06, Fire and fire protection in homes and public buildings.
Fire and fire protection in homes and public buildings

An analysis of Swedish fire statistics and fire protection strategies.

Rapport 1/06. KemI, januari 2006.

Beställningsnummer: 360 823.

KemI Rapport 1/06

2005

 
Framsida av KemI Rapport 2/05, ilding a Healthy Economy: Chemicals Risk Management as a Driver of Development.
Building a Healthy Economy: Chemicals Risk Management as a Driver of Development

By Rachel Massey, Global Environment Institute, Tufts University, USA. A study performed for the Swedish Chemicals Agency.

Rapport 2/05. KemI, september 2005.

Beställningsnummer: 360 814.

KemI Rapport 2/05

Framsida av KemI Rapport 1/05, Survey and technical assessment of alternatives to Decabromodiphenyl ether (decaBDE) in plastics.
Survey and technical assessment of alternatives to Decabromodiphenyl ether (decaBDE) in plastics

Rapport 1/05. KemI, juni 2005.

Beställningsnummer: 360 811.

KemI Rapport 1/05

2004

 
Framsida av KemI Rapport 6/04, Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen.
Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen

Rapport 6/04. KemI, mars 2005.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Beställningsnummer: 360 804.

KemI Rapport 6/04

Framsida av KemI Rapport 5/04, Dekabromdifenyleter (dekaBDE).
Dekabromdifenyleter (dekaBDE)

Underlag till ett nationellt förbud.

Rapport 5/04. KemI, november 2004.

Beställningsnummer: 360 799.

KemI Rapport 5/04

Framsida av KemI Rapport 4/04, Mercury.
Mercury

Investigation of a general ban.

Rapport 4/04. KemI, oktober 2004.

Beställningsnummer: 360 795.

KemI Rapport 4/04

Framsida av KemI Rapport 3/04, PFOS-relaterade ämnen.
PFOS-relaterade ämnen

Strategi för utfasning.
Rapport 3/04. KemI, oktober 2004.

Beställningsnummer: 360 794.

KemI Rapport 3/04

Bilaga 3 till rapporten:
Riskbedömning för PFOS

Framsida av KemI Rapport 2/04, Kvicksilver.
Kvicksilver

Utredning om ett generellt nationellt förbud.

Rapport 2/04. KemI, juni 2004.

Beställningsnummer: 360 783.

KemI Rapport 2/04

Framsida av KemI Rapport 1/04, Växtskydd 2003.
Växtskydd 2003

Rapport 1/04. KemI, april 2004.

Preparatanalys av ett urval godkända växtskyddsmedel.

Beställningsnummer: 360 773.

KemI Rapport 1/04

2003

 
Framsida av KemI Rapport 5/03, HA oils in automotive tyres.
HA oils in automotive tyres

Prospects of a national ban. Report on a government commission.

Rapport 5/03. KemI, maj 2003.

Beställningsnummer: 360 760.

KemI Rapport 5/03

Framsida av KemI Rapport 4/03, Bromerade flamskyddsmedel.
Bromerade flamskyddsmedel

Förutsättningar för ett nationellt förbud.

Rapport 4/03. KemI, april 2003.

Beställningsnummer: 360 757.

KemI Rapport 4/03

Framsida av KemI Rapport 3/03, HA-oljor i bildäck.
HA-oljor i bildäck

Förutsättningar för ett nationellt förbud. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 3/03. KemI, mars 2003.

Beställningsnummer: 360 752.

KemI Rapport 3/03

Framsida av KemI Rapport 2/03, Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor.
Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor

Rapport 2/03. KemI, februari 2003.

Exempel från byggsektorn och textilindustrin.

Beställningsnummer: 360 751.

KemI Rapport 2/03

Framsida av KemI Rapport 1/03, Human health risk assessment.
Human health risk assessment

Proposals for the use of assessment (uncertainty) factors.

Rapport 1/03. KemI, februari 2003.

Beställningsnummer: 360 750.

KemI Rapport 1/03

Rapporter före 2003

 
Report 3/02.
Environmental Product Information Flow 

Communication of environmental data to facilitate improvements in the ICT sector.

Rapport 3/02. KemI, mars 2002.

Beställningsnummer: 360 743.

KemI Rapport 3/02

Framsida av KemI Rapport 5/97, Chemicals in textiles.
Chemicals in textiles

Rapport 5/97. KemI, juli 1997.

Endast som PDF (inskannad).

KemI Rapport 5/97

Framsida av KemI Rapport 2/97, Kemikalier i textilier.
Kemikalier i textilier

Redovisning av ett regeringsuppdrag.

Rapport 2/97. KemI, maj 1997.

Endast som PDF (inskannad).

KemI Rapport 2/97

Framsida av KemI Rapport 4/92, Principles for Identifying Unacceptable Pesticides.
Principles for identifying unacceptable pesticides

Rapport 4/92. KemI, 1992.

Endast som PDF (inskannad).

KemI Rapport 4/92

   

 


Senast granskad
2014-02-26
Skapad
2011-03-14

 

Handlingsplan för en giftfri vardag

Handlingsplan för en giftfri vardag.

Ladda ner handlingsplanen

 

Rapport

Framsida av rapporten Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan.

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Rapporten publiceras i samar­bete mellan Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.
 

Beställ KemI-rapporter, pm, broschyrer, fakta­blad hos:

CM Gruppen
Box 11093
161 11 Bromma
Ordertel: 08-505 933 35
Orderfax: 08-505 933 99
e-post: kemi@cm.se

Rapporter, PM, broschyrer och faktablad är gratis. Kom ihåg att ange beställnings­nummer och din adress.

 

Beställ föreskrifter

Tryckta versioner av Kemikalieinspektionens föreskifter (KIFS) kan köpas genom:

Norstedts Juridik AB/Fritzes
106 47 Stockholm
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 91