Rapporter
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Rapporter

2014

 
KemI Rapport 5/14.
Handlingsplan för en giftfri vardag
2015-2020

Skydda barnen bättre.

Rapport 5/14, juni 2014.

Endast som PDF.

KemI Rapport 5/14

KemI Rapport 4/14.
Utveckla och effektivisera Reach

– en handlingsplan

Rapport 4/14, juni 2014.

Endast som PDF.

KemI Rapport 4/14

KemI Rapport 3/14.
Rules on chemicals in the life-cycle of articles

– a legal analysis.

Rapport 3/14, juni 2014.

Endast som PDF.

KemI Rapport 3/14

KemI Rapport 2/14.
Regler om kemikalier i kretsloppet för varor

– en juridisk analys.

Rapport 2/14, juni 2014.

Endast som PDF.

KemI Rapport 2/14

KemI Rapport 1/14.
Handlingsplan för en giftfri vardag
2011-2014 – Delredovisning 2011-2013.

Rapport 1/14, januari 2014.

Artikelnummer 361 110.

KemI Rapport 1/14

2013

 
KemI Rapport 9/13.
Exposure assessments of nanoparticles in aquatic environments – considerations, review and recommendations

Rapport 9/13. KemI, december 2013.

Endast som PDF.

KemI Rapport 9/13

KemI Rapport 8/13.
Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan

Rapport 8/13. KemI, december 2013.

Beställningsnummer 361 108.

KemI Rapport 8/13

KemI Rapport 7/13.
Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör

- Redovisning från ett regeringsuppdrag.

Rapport 7/13, december 2013.

Endast som PDF.

KemI Rapport 7/13

KemI Rapport 6/13.
Kunnig och behörig användning av biocider – systemet och dess utvecklingsbehov

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 6/13. KemI, oktober 2013.

Endast som PDF.

KemI Rapport 6/13

KemI Rapport 5/13.
Avgifter för bekämpningsmedel

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 5/13. KemI, september 2013.

Endast som PDF.

KemI Rapport 5/13

KemI Report 4/13.
Economic cost of fractures caused by dietary cadmium exposure

Rapport 4/13. KemI, maj 2013.

Beställningsnummer 361 093

KemI Report 4/13 

KemI report 3/13
Hazardous chemicals in textiles

Report of a government assignment. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 3/13. KemI, april 2013.

Beställningsnummer 361 091

KemI Report 3/13

Rapport 2/13
Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014

Delredovisning 2011-2012. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 2/13. KemI, januari 2013.

Beställningsnummer 361 083.

KemI Rapport 2/13

Rapport 1/13
När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet?

Rapport 1/13. KemI, februari 2013.

Beställningsnummer 361 082.

KemI Rapport 1/13

2012

 
Rapport 7/12
Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 7/12. KemI, november 2012.

Beställningsnummer 361 072.

KemI Rapport 7/12

Rapport 6/12
Bisfenol A i leksaker och barnartiklar - behov av exponeringsminskning?

Rapport 6/12. KemI, september 2012.

Beställningsnummer 361 055.

KemI Rapport 6/12

KemI Report 5/12
Mapping research and development within the nanofield in Sweden

Rapport 5/12. KemI, juni 2012.

Beställningsnummer 361 047.

KemI Report 5/12 

Rapport 4/12 - Bisfenol A i kassakvitton.
Bisfenol A i kassakvitton

Redovisning av ett regeringsuppdrag.

Rapport 4/12. KemI, juni 2012.

Beställningsnummer 361 051.

KemI rapport 4/12

Report No 3/12
Children and Chemical Safety 

-  An Inventory of Activities by International and National Organizations and Agencies.

Rapport 3/12. KemI, juni 2012.

Beställningsnummer: 361 052.

KemI Report 3/12

Framsida av KemI Rapport 2/12, Överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter m.m.
Överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter m.m.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 2/12. KemI, mars 2012.

Beställningsnummer: 361 035.

KemI Rapport 2/12

Framsida av KemI Rapport 2/12,Bättre EU-regler för en giftfri miljö.
Bättre EU-regler för en giftfri miljö

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 1/12. KemI, mars 2012.

Beställningsnummer: 361 034.

KemI Rapport 1/12

2011

 
Framsida av KemI Rapport 4/11, Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor.
Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 4/11. KemI, december 2011.

Beställningsnummer: 361 021.

KemI Rapport 4/11

Framsida av KemI Rapport 3/11, Kemikalier i varor.
Kemikalier i varor

Strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen.

Rapport 3/11. KemI, september 2011.

Beställningsnummer: 361 013.

KemI Rapport 3/11

Framsida av KemI Rapport 2/11, Bisfenol A - Rapport från ett regeringsuppdrag.
Bisfenol A

Rapport från ett regeringsuppdrag

Rapport 2/11. KemI, april 2011.

Beställningsnummer: 361 010.

KemI Rapport 2/11

Framsida av KemI Rapport 1/11, Kadmiumhalten måste minska - för folkhälsans skull.
Kadmiumhalten måste minska - för folkhälsans skull

Rapport 1/11. KemI, januari, 2011.

Beställningsnummer: 360 997.

KemI Rapport 1/11

2010

 
Framsida av KemI Rapport 5/10, Chemical industry from an economic perspective.
Chemical industry from an economic perspective

Development trends in the world, the EU and Sweden in 2010.

Rapport 5/10. KemI, mars 2011.

Beställningsnummer: 360 994.

KemI Rapport 5/10

Framsida av KemI Rapport 4/10, Nationell reglering av fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel för enskilt bruk.
Nationell reglering av fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel för enskilt bruk - förutsättningar och konsekvenser

Rapport 4/10. KemI september 2010.

Beställningsnummer: 360 980.

KemI Rapport 4/10

Framsida av KemI Rapport 3/10, Farliga ämnen i tatueringsfärger.
Farliga ämnen i tatueringsfärger

Utredning av tillsynsansvar samt behov av ytterligare reglering - rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 3/10. KemI, juni 2010.

Beställningsnummer: 360 971.

KemI Rapport 3/10

Framsida av KemI Rapport 2/10, Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv.
Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv

Utvecklingstendenser i världen, EU och Sverige 2010.

Rapport 2/10. KemI, augusti 2010.

Beställningsnummer: 360 969.

KemI Rapport 2/10

Framsidan av KemI Rapport 1/10, Säker användning av nanomaterial.
Säker användning av nanomaterial

Behov av reglering och andra åtgärder. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 1/10. KemI, mars 2010.

Beställningsnummer: 360 963.

KemI Rapport 1/10

2009

 
Framsida av KemI Rapport 1/09, DekaBDE.
DekaBDE

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 1/09. KemI, mars 2009.

Beställningsnummer: 360 927.

KemI Rapport 1/09

2008

 
Framsida av KemI Rapport 4/08, Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition.
Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 4/08. KemI, oktober 2008.

Beställningsnummer: 360 911.

KemI Rapport 4/08

Framsida av KemI Rapport 3/08, Nanotechnology.
Nanotechnology

High risks with small particles?

Rapport 3/08. KemI, juni 2008.

Beställningsnummer: 360 901.

KemI Rapport 3/08

Framsida av KemI Rapport 2/08, Att arbeta med produktval i praktiken.
Att arbeta med produktval i praktiken

Rapport 2/08. KemI, maj 2008.

Beställningsnummer: 360 897.

KemI Rapport 2/08

Framsida av KemI Rapport 1/08, Produktval, substitution och tillsyn.
Produktval, substitution och tillsyn

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 1/08. KemI, mars 2008.

Beställningsnummer: 360 893.

KemI Rapport 1/08

2007

 
Framsida av KemI Rapport 8/07, The Substitution Principle.
The Substitution Principle

Rapport 8/07. KemI, november 2007.

Beställningsnummer: 360 878.

KemI Rapport 8/07

Framsida av KemI Rapport 7/07, Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?
Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Rapport 7/07. KemI, december 2007.

Beställningsnummer: 360 877.

KemI Rapport 7/07

Framsida av KemI Rapport 6/07, Nanoteknik - stora risker.
Nanoteknik - stora risker med små partiklar?

Rapport 6/07. KemI, november 2007.

Beställningsnummer: 360 876.

KemI Rapport 6/07

Framsida av KemI Rapport 5/07, Lead in articles - Report from a government assignment.
Lead in articles

Rapport 1/11. KemI, november 2007.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Beställningsnummer: 360 874.

KemI Rapport 5/07

Framsida av KemI Rapport 4/07,Miljöledning och Giftfri miljö - kemikaliefrågorna i teori och praktik.
Miljöledning och Giftfri miljö - kemikaliefrågorna i teori och praktik

Rapport 4/07. KemI, juni 2007.

Rapporten är framtagen i samarbete med Plast- & Kemiföretagen, Teknikföretagen, Miljörevisorer i Sverige (MIS), NUTEK och TEKO-industrierna.

Beställningsnummer: 360 862.

KemI Rapport 4/07

Framsida av KemI Rapport 4/07, Bly i varor.
Bly i varor

Rapport 3/07. KemI, juli 2007.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Beställningsnummer: 360 861.

KemI Rapport 3/07

Framsida av KemI Rapport 2/07, Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial.
Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Rapport 2/07. KemI, april 2007.

Redovisning från ett regeringsuppdrag.

Beställningsnummer: 360 855.

KemI Rapport 2/07

Framsida av KemI Rapport 1/07, Barn och kemiska hälsorisker - förslag till åtgärder.
Barn och kemiska hälsorisker - förslag till åtgärder

Rapport 1/07. KemI, mars 2007.

Beställningsnummer: 360 851.

KemI Rapport 1/07

2006

 
Framsida av KemI Rapport 7/06, Perfluorinated substances and their uses in Sweden.
Perfluorinated substances and their uses in Sweden

Rapport 7/06. KemI, november 2006.

Beställningsnummer: 360 844.

KemI Rapport 7/06

Framsida av KemI Rapport 6/06, Perfluorerade ämnen - användningen i Sverige..
Perfluorerade ämnen - användningen i Sverige

Rapport 6/06. KemI, november 2006.

Beställningsnummer: 360 843.

KemI Rapport 6/06

Framsida av KemI Rapport 4/06, National Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)., DekaBDE.
National Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)

Rapport 4/06. KemI, maj 2006.

Beställningsnummer: 360 827.

KemI Rapport 4/06

Framsida av KemI Rapport 3/06, Hexabromcyklododekan (HBCDD) och tetrabrombisfenol-A (TBBPA).
Hexabromcyklododekan (HBCDD) och tetrabrombisfenol-A (TBBPA)

Rapport 3/06. KemI, mars 2006.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Beställningsnummer: 360 826.

KemI Rapport 3/06

Framsida av KemI Rapport 2/06, Kemiska ämnen i båtbottenfärger
Kemiska ämnen i båtbottenfärger

Rapport 2/06. KemI, mars 2009.

Beställningsnummer: 360 824.

KemI Rapport 2/06

Framsida av KemI Rapport 1/06, Fire and fire protection in homes and public buildings.
Fire and fire protection in homes and public buildings

An analysis of Swedish fire statistics and fire protection strategies.

Rapport 1/06. KemI, januari 2006.

Beställningsnummer: 360 823.

KemI Rapport 1/06

2005

 
Framsida av KemI Rapport 2/05, ilding a Healthy Economy: Chemicals Risk Management as a Driver of Development.
Building a Healthy Economy: Chemicals Risk Management as a Driver of Development

By Rachel Massey, Global Environment Institute, Tufts University, USA. A study performed for the Swedish Chemicals Agency.

Rapport 2/05. KemI, september 2005.

Beställningsnummer: 360 814.

KemI Rapport 2/05

Framsida av KemI Rapport 1/05, Survey and technical assessment of alternatives to Decabromodiphenyl ether (decaBDE) in plastics.
Survey and technical assessment of alternatives to Decabromodiphenyl ether (decaBDE) in plastics

Rapport 1/05. KemI, juni 2005.

Beställningsnummer: 360 811.

KemI Rapport 1/05

2004

 
Framsida av KemI Rapport 6/04, Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen.
Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen

Rapport 6/04. KemI, mars 2005.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Beställningsnummer: 360 804.

KemI Rapport 6/04

Framsida av KemI Rapport 5/04, Dekabromdifenyleter (dekaBDE).
Dekabromdifenyleter (dekaBDE)

Underlag till ett nationellt förbud.

Rapport 5/04. KemI, november 2004.

Beställningsnummer: 360 799.

KemI Rapport 5/04

Framsida av KemI Rapport 4/04, Mercury.
Mercury

Investigation of a general ban.

Rapport 4/04. KemI, oktober 2004.

Beställningsnummer: 360 795.

KemI Rapport 4/04

Framsida av KemI Rapport 3/04, PFOS-relaterade ämnen.
PFOS-relaterade ämnen

Strategi för utfasning.
Rapport 3/04. KemI, oktober 2004.

Beställningsnummer: 360 794.

KemI Rapport 3/04

Bilaga 3 till rapporten:
Riskbedömning för PFOS

Framsida av KemI Rapport 2/04, Kvicksilver.
Kvicksilver

Utredning om ett generellt nationellt förbud.

Rapport 2/04. KemI, juni 2004.

Beställningsnummer: 360 783.

KemI Rapport 2/04

Framsida av KemI Rapport 1/04, Växtskydd 2003.
Växtskydd 2003

Rapport 1/04. KemI, april 2004.

Preparatanalys av ett urval godkända växtskyddsmedel.

Beställningsnummer: 360 773.

KemI Rapport 1/04

2003

 
Framsida av KemI Rapport 5/03, HA oils in automotive tyres.
HA oils in automotive tyres

Prospects of a national ban. Report on a government commission.

Rapport 5/03. KemI, maj 2003.

Beställningsnummer: 360 760.

KemI Rapport 5/03

Framsida av KemI Rapport 4/03, Bromerade flamskyddsmedel.
Bromerade flamskyddsmedel

Förutsättningar för ett nationellt förbud.

Rapport 4/03. KemI, april 2003.

Beställningsnummer: 360 757.

KemI Rapport 4/03

Framsida av KemI Rapport 3/03, HA-oljor i bildäck.
HA-oljor i bildäck

Förutsättningar för ett nationellt förbud. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 3/03. KemI, mars 2003.

Beställningsnummer: 360 752.

KemI Rapport 3/03

Framsida av KemI Rapport 2/03, Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor.
Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor

Rapport 2/03. KemI, februari 2003.

Exempel från byggsektorn och textilindustrin.

Beställningsnummer: 360 751.

KemI Rapport 2/03

Framsida av KemI Rapport 1/03, Human health risk assessment.
Human health risk assessment

Proposals for the use of assessment (uncertainty) factors.

Rapport 1/03. KemI, februari 2003.

Beställningsnummer: 360 750.

KemI Rapport 1/03

Rapporter före 2003

 
Report 3/02.
Environmental Product Information Flow 

Communication of environmental data to facilitate improvements in the ICT sector.

Rapport 3/02. KemI, mars 2002.

Beställningsnummer: 360 743.

KemI Rapport 3/02

Framsida av KemI Rapport 5/97, Chemicals in textiles.
Chemicals in textiles

Rapport 5/97. KemI, juli 1997.

Endast som PDF (inskannad).

KemI Rapport 5/97

Framsida av KemI Rapport 2/97, Kemikalier i textilier.
Kemikalier i textilier

Redovisning av ett regeringsuppdrag.

Rapport 2/97. KemI, maj 1997.

Endast som PDF (inskannad).

KemI Rapport 2/97

Framsida av KemI Rapport 4/92, Principles for Identifying Unacceptable Pesticides.
Principles for identifying unacceptable pesticides

Rapport 4/92. KemI, 1992.

Endast som PDF (inskannad).

KemI Rapport 4/92

   

 

Senast granskad
2014-06-23
Skapad
2011-03-14

  

Giftfri vardag

Handlingsplan för en giftfri vardag.

Läs om vårt arbete för en giftfri vardag

 

Rapport

Framsida av rapporten Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan.

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Rapporten publiceras i samar­bete mellan Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.
 

Beställ KemI-rapporter, pm, broschyrer, fakta­blad hos:

CM Gruppen
Box 11093
161 11 Bromma
Ordertel: 08-505 933 35
Orderfax: 08-505 933 99
e-post: kemi@cm.se

Rapporter, PM, broschyrer och faktablad är gratis. Kom ihåg att ange beställnings­nummer och din adress.

 

Beställ föreskrifter

Tryckta versioner av Kemikalieinspektionens föreskifter (KIFS) kan köpas genom:

Norstedts Juridik AB/Fritzes
106 47 Stockholm
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 91