Faktablad
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Faktablad

Faktablad om kemikaliekraven i leksaksdirektivet.

Kemikaliekrav i leksaksdirektivet 

Kemikalieinspektionen, maj 2014.

Endast som PDF.

Kemikaliekrav i leksaksdirektivet

Faktablad

Kort om reglerna för kemiska ämnen i varor

Kort introduktion till reglerna för kemiska ämnen i varor.

Kemikalieinspektionen, januari 2014.

Artikelnummer 511 111.

Kort om reglerna för kemiska ämnen i varor

Faktablad

Farliga metaller i smycken

Smycken är ofta gjorda av flera olika material som kan innehålla skadliga ämnen.

Kemikalieinspektionen, januari 2014.

Endast som PDF.

Farliga metaller i smycken

Faktablad om säkerhetsdatablad.

Säkerhetsdatablad 

Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdata­blad till den som yrkesmässigt använder produkten.

Endast som PDF.

Säkerhetsdatablad

Faktablad om anmälan till Klassificerings- och märkningsregistret. 

Anmälan till Klassificerings- och märkningsregistret

KemI, maj 2013.

Endast som PDF.

Anmälan till Klassificerings- och märkningsregistret 

Faktablad om regler för tvätt- och rengöringsmedel. 

Regler för tvätt- och rengöringsmedel

KemI, oktober 2012.

Endast som PDF.

Regler för tvätt- och rengöringsmedel 

 En vägledning till prioriteringsguiden PRIO.

En vägledning till PRIO

PRIO är ett webbaserat verktyg för dig som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier. KemI, september 2012.

För tillfället endast som PDF.

En vägledning till PRIO 

Faktablad om RoHS-direktivet

RoHS-direktivet 

Genom RoHS-direktivet begränsas användningen av vissa farliga kemiska ämnen i nya elektriska och elektroniska produkter.

KemI, september 2012.

Endast som PDF.

RoHS-direktivet

Faktablad om kännbar varningsmärkning

Kännbar varningsmärkning 

En förpackning för kemiska produkter ska i vissa fall ha en kännbar varnings­märkning. KemI, april 2012.

Endast som PDF.

Kännbar varningsmärkning

Faktablad - Bygg giftfritt i trädgården.

Bygg giftfritt i trädgården.

KemI, mars 2012.

Endast som PDF.

Bygg giftfritt i trädgården

Faktablad om växtskyddsmedel.

Växtskyddsmedel ska vara godkända

Faktablad om växtskyddsmedel. KemI, mars 2012.

Beställningsnummer 511 043.

Växtskyddsmedel ska vara godkända

Faktablad om kemiska, biologiska och alternativa metoder för bekämpning av sniglar i trädgården.

Så skyddar du din trädgård mot sniglar

Faktablad om kemiska, biologiska och alternativa metoder för bekämpning av sniglar i trädgården. KemI, mars 2012.

Beställningsnummer 511 038.

Så skyddar du din trädgård mot sniglar

Faktablad om klassificering och märkning enligt CLP.

Klassificering och märkning enligt CLP

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar enligt CLP-förordningen. KemI, december 2011.

Endast som PDF.

Klassificering och märkning enligt CLP

 Faktablad om ftalater i leksaker.

Ftalater i leksaker

Om reglerna för ftalater i leksaker
och barnavårdsartiklar. KemI, november 2011.

Beställningsnummer 511 016.

Ftalater i leksaker

 Fact sheet on phosphates in detergents - Questions and answers in Russian.

Фосфаты в моющих средствах
The fact sheet on phosphates in detergents - Questions and answers in Russian. KemI, February 2011.

Available in PDF only.

Фосфаты в моющих средствах 

 Faktablad om barnskyddande förslutning.

Barnskyddande förslutning 

Kemiska ämnen ska i vissa fall förpackas med barnskyddande förslutning. KemI, februari 2011.

Beställningsnummer 510 995.

Barnskyddande förslutning

 Faktablad om ändrade regler för säkerhetsdatablad.

Ändrade regler för säkerhetsdatablad

De nya reglerna ska tillämpas från den 1 december 2010. KemI, januari 2011.

Endast som PDF.

Ändrade regler för säkerhetsdatablad  

 Phosphates in detergents. Questions and answers.

Phosphates in detergents. Questions and answers. 

This paper is referring to a number of questions frequently encountered by KemI about phosphates in detergents. KemI, October 2010.

Only as PDF.

Phosphates in detergents - Questions and answers

 Faktablad om varuguiden.

Varuguiden

En statistikdatabas med exempel på hur varor kan vara sammansatta, vilka material de ofta består av och vilka ämnen som kan ingå i materialen. KemI, september 2010.

Beställningsnummer 510 973.

Varuguiden 

 Faktablad om Reach och kemikalier i varor.

Reach och kemikalier i varor 

KemI, september 2010.

Beställningsnummer 510 976.

Reach och kemikalier i varor

 Faktablad om Reach - EU:s kemikalieförordning.

Reach - EU:s kemikalieförordning

Reach-förordningen handlar om registre­ring, utvärdering, tillståndsprövning och begränsning av kemiska ämnen och ersätter stora delar av tidigare kemikalieregler. KemI, augusti 2010.

Beställningsnummer 510 975.

Reach - EU:s kemikalieförordning 

 Kort om Reach.

Kort om Reach 

Kemikalieförordningen Reach som registrerar, utvärderar, godkänner och begränsar kemikalier. KemI, augusti 2010.

Endast som PDF.

Kort om Reach

 Faktablad om produktregistret.

Produktregistret 

Kemiska produkter ska anmälas till Produktregistret. KemI, juli 2010.

Endast som PDF.

Produktregistret

 Plansc, A3 - Farosymboler för märkning.

Farosymboler för märkning 

Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användning. Plansch i A3-format. KemI, december 2009.

Endast som PDF.

Farosymboler för märkning

 Faktablad om nedströmsanvändare enligt Reach-förordningen.

Nedströmsanvändare

Den som yrkesmässigt använder ett ämne utan att tillverka/importera det till EU. KemI, december 2009.

Beställningsnummer 510 954.

Nedströmsanvändare 

 Faktablad om klassificering och märkning av kemiska produkter enligt KIFS 2005:7.

Klassificering och märkning av kemiska produkter enligt KIFS 2005:7

KemI, november 2009.

Beställningsnummer 510 943.

Klassificering och märkning enligt KIFS 2005:7

 Faktablad om kemikalier i textilier.

Kemikalier i textilier

Kläder och andra textilier kan ha behandlats med kemiska ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. KemI, april 2009.

Endast som PDF.

Kemikalier i textilier

 

Reach och registrering

Tillverkare, importörer och nedströmsan­vändare av kemiska ämnen och ämnen i blandningar är skyldiga att följa reglerna om registrering i kemikalieförordningen Reach. KemI, mars 2009.

Beställningsnummer 510 918.

Reach och registrering 

 Faktablad om e-anmälan till produktregistret.

E-anmälan till produktregistret 

Gör en elektronisk produktanmälan. KemI, december 2008.

Beställningsnummer 510 914.

E-anmälan till produktregistret

 Faktablad - Bygga och måla klokt.

Bygga och måla klokt

Tips om hur du kan välja produkter och hur du ska hantera dem. KemI, juli 2008.

Beställningsnummer 510 885.

Bygg och måla klokt 

 Fact sheet - PRIO, a tool for risk reduction.

PRIO - A tool for risk reduction

Faktabladet om PRIO på engelska. KemI, november 2005.

Beställningsnummer 510 820.

PRIO - A tool for risk reduction 

   

 


Senast granskad
2014-05-28
Skapad
2011-03-14

Beställ KemI-rapporter, pm, broschyrer, fakta­blad hos:

CM Gruppen
Box 11093
161 11 Bromma
Ordertel: 08-505 933 35
Orderfax: 08-505 933 99
e-post: kemi@cm.se

Rapporter, PM, broschyrer och faktablad är gratis. Kom ihåg att ange beställnings­nummer och din adress.

 

Beställ föreskrifter

Tryckta versioner av Kemikalieinspektionens föreskifter (KIFS) kan köpas genom:

Norstedts Juridik AB/Fritzes
106 47 Stockholm
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 91