Dra nytta av A-nummer ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Dra nytta av A-nummer för registrerade produkter

Företag som anmäler nya produkter till produktregistret kan använda ett så kallat A-nummer för en redan reg­istrerad produkt, om en sådan ingår som en del i den nya produkten som ska anmälas. A-numret kan använ­das i sammansättningsuppgifterna och det räcker då att ange hur stor andel produkten med A-numret utgör i den nya produkten.

Om ett företag med registrerade produkter har lämnat sitt medgivande till att produktnamn får publiceras i verktyget för e-anmälan går det att i verktyget söka fram produkt­namnet och tillhörande A-nummer.

En leverantör kan också lämna ut en produkts A-nummer direkt till sina kunder. A-numret går att använda i verk­tyget för e-anmälan utan att leverantören har lämnat medgivande till att publicera produktnamn. 

Medgivande för att publicera produktnamn

Företag som var registrerade hos produktregistret 2006 fick en förfrågan om medgivande för Kemikalieinspek­tionen att publicera produktnamn och företagsnamn på Internet. Företag som inte fått en sådan förfrågan kan lämna sitt medgivande till publicering av produktnamn och före­tags­namn i verktyget för e-anmälan.

Ett medgivande kan lämnas, ändras eller tas tillbaka gen­om att meddela detta till produktregistret.

Använd blanketten:

Medgivande för publicering av produkt­namn

Medgivande för publicering av produkt­namn

Sänd blanketten med post, fax eller e-post till:

Kemikalieinspektionen
Produktregistret
Box 2
172 13 Sundbyberg
Fax: 08-82 55 08
e-post: produktregistret@kemi.se

Skapad
2011-03-02
Kontakt

Produktregistret
Telefon: 08-519 41 183
Mån, tis, tors, fre 09:00-11:00,
ons 13:00-15:00
Fax: 08-82 55 08
produktregistret@kemi.se