Kemikalieavgift
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Kemikalieavgift

En årlig kemikalieavgift ska betalas av de företag som svarar för produktanmälan om den sammanlagda volymen av företagets samtliga anmälningspliktiga produkter är minst 1 000 kg per år.

Avgiften baseras på:

  • Produktanmälan som ska lämnas senast den 28 februari året efter att införseln eller tillverkningen började.
  • Redovisningsunderlag som i början av året sänds till företag som anmält produkter. Underlaget ska uppdateras med kvantitetsuppgifter och eventuella ändringar och sändas tillbaka till produktregistret senast den 28 februari.

 

Nya regler för kemikalieavgiften

Den preliminära avgiften tas bort 2013

Sedan 2013-01-01 gäller nya regler för kemikalieavgiften (2012:502). Den preliminära kemikalieavgiften är slopad. Avgiften ska istället betalas i efterskott och beräknas från de uppgifter företaget lämnat för föregående år.

Under hösten 2013 får företagen besked om den slutliga kemikalieavgiften för kalenderåret 2012. Därefter får företagen en faktura för slutreglering av avgiften enligt det tidigare gällande avgiftssystemet. Under 2014 kommer redovisning, beslut och faktura för kemikalieavgift att samordnas med bekämpningsmedelsavgiften.

Kemikalieavgiften tas ut som en registeravgift med 600 kronor för varje anmälningspliktig produkt eller organism, dock högst 70 000 kronor per år och en mängdavgift med 12 kronor per ton anmälningspliktiga produkter, dock högst 70 000 kronor per år.

Kemikalieavgiftens storlek bestäms av den kvantitet och det antal produkter som företaget anmält. Hur avgiften räknas ut framgår av 6 kap. förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Observera

  • Företagen ska inte längre betala en preliminär kemikalieavgift.
  • Företag som betalar kemikalieavgift för första gången ska betala en avgift baserad på den faktiska volymen och det antal produkter som företagen angivit för föregående år.
  • Företag som har fått godkännande för ett bekämpningsmedel och betalar årsavgift för det ska inte betala någon kemikalieavgift. Se avgifter för bekämpningsmedel.
  • Eventuellt överskjutande belopp gällande den preliminära avgiften för 2012 kommer att utbetalas av Kemikalieinspektionen. Bankuppgift tillsammans med organisationsnummer ska meddelas till Kemikalieinspektionens ekonomienhet, helst via e-post till: monica.satterqvist@kemi.se
  • Under 2014 kommer Kemikalieinspektionen att införa förenklad delgivning av avgiftsbeslut och påminnelser. Det är därför viktigt att företagen kontrollerar att de lämnat rätt adressuppgifter.

Beslut om betalning av kemikalieavgifter får verkställas enligt utsökningsbalken.

Senast granskad
2013-12-17
Skapad
2011-03-02
Kontakt

Margareta Dahlner
08-519 41 190


Produktregistret
Telefon: 08-519 41 183
Mån, tis, tors, fre 09:00-11:00,
ons 13:00-15:00
Fax: 08-82 55 08
produktregistret@kemi.se