Vägledning om märkning...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Vägledning om märkning och förpackning på svenska

21 oktober 2011

Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echas vägledningsdokument för kraven på märkning och förpackning som anges i CLP-förordningen finns nu på svenska.

Vägledningen vänder sig till tillverkare, importörer, nedströmsanvändare och distributörer av kemiska ämnen och blandningar.

Det ger vägledning om reglerna som gäller för märkning och förpackning av ämnen och blandningar och som anges i avdelningarna III och IV i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) som trädde i kraft den 20 januari 2009.

Till Echas vägledningsdokument

Echas samlade vägledningsdokument