Sverige vill ha starka...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Sverige vill ha starkare begränsning av bly i konsumentvaror

21 maj 2012

Sverige vill införa starkare begränsningar av bly i varor för konsumentbruk. Kemikalieinspektionen anmälde i april 2012 sitt intresse till den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa om att utreda förutsättningarna för att införa ytterligare begränsningar i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach.

- Vi har gjort en förstudie och sett att det finns behov av att begränsa bly i varor för konsumentbruk. Det finns många sorters konsumentvaror som inte har några regler alls för bly och barn riskerar därför att få i sig bly om de leker med eller suger på vanliga vardagsvaror som väskor, knappar och reflexarmband. Detta är en del i vårt arbete för en giftfri vardag, säger Sten-Åke Svensson på Kemikalieinspektionen.

Sverige bjuder in till samrådsmöten

Initiativet innebär att Sverige nu ska arrangera så kallade samrådsmöten där företag och organisationer från hela Europa får möjlighet att mötas för att diskutera förslaget.

Syftet med mötena är att samla information och fylla igen kunskapsluckor samt att informera om och förankra förslaget.

Företag som utvinner bly och företag som tillverkar eller säljer produkter som innehåller bly samt miljö- och konsumentorganisationer bjuds in.

Samrådet är indelat i två delar och det första mötet hålls i Stockholm den 18 juni 2012, på Kemikalieinspektionen i Sundbyberg. Mötet hålls på engelska.

 

Kontakt