Statistisk överblick ö...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Statistisk överblick över kemikalieanvändningen 2010

30 mars 2012

Idag publiceras den första statistiken med data för 2010 från Kemikalieinspektionens produktregister, de så kallade Överblickstabellerna. Statistiken innehåller uppgifter om vilka slags kemikalier som används i Sverige och vilka ämnen de innehåller.

Antalet anmälda produkter med kemiskt innehåll ökade kraftigt under 2010 jämfört med 2009.

- Både ökningen av antalet anmälda kemiska produkter och mängden kemiska ämnen som används har ökat. Det beror sannolikt på en återhämtning efter den ekonomiska svackan 2008 och 2009, säger Margareta Östman på Kemikalieinspektionens produktregister.

2010 anmäldes 7 500 fler kemiska produkter än 2009, en 10-procentig ökning. Totalmängden omsatta kemikalier ökade med 10 miljoner ton.

Ny tabell

Nytt för i år är en tabell där data för de olika produkttyperna summerats så att de kan presenteras på ett mer överskådligt sätt. Det blir till exempel mycket lättare att utläsa att det omsattes 9 902 olika färgprodukter i Sverige 2010, en uppgift som förut bara redovisats uppdelad på de cirka 100 olika slags färg som finns redovisade i produktregistret.

Information om faroklassificering

Överblicken innehåller också flera tabeller som visar vilka faroklasser produkterna hör till. Eftersom det idag finns två parallella klassificeringssystem för kemikaliers farlighet så redovisas klassificeringarna parallellt. Klassificeringssystemen som finns är den gamla klassificeringen enligt KIFS 2005:7 (Kemikalieinspektionens föreskrift) och den nya klassificeringen enligt CLP (EU förordning nr 1272/2008). CLP införs successivt fram till 2015.

Tabellerna innehåller båda de parallellt tillämpade klassificeringssystemen vilket gör att det blir svårt att urskilja trender om ökande eller minskande farlighet under de närmaste åren, eftersom klasserna i det nya och gamla systemet inte är avgränsade på samma sätt utan överlappar varandra.

- Vi får observera de gamla klasserna minska i omfång och de nya öka och dra slusatser om utvecklingen när det hela är klart, säger Margareta Östman.

Till Överblickstabellerna

 

Kontakt