Råd och tips om kemika...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Råd och tips om kemikaliesäkerhetsrapporter

28 maj 2012

Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har publicerat ett dokument som visar hur företag kan undvika vanliga misstag i sina kemikaliesäkerhetsrapporter. Dokumentet är ett illustrativt exempel där en kemikaliesäkerhetsrapport gås igenom punkt för punkt.

Dokumentet kan vara till nytta för alla företag som ska göra en kemikaliesäkerhetsrapport enligt Reach. Företag som berörs är framförallt de som tillverkar eller importerar större mängder ämnen som är registreringspliktiga enligt Reach.

Till Echas dokument

Läs mer om Reach, registrering och kemikaliesäkerhetsrapporter