Nya internationella ut...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Nya internationella utbildningar och samarbeten

19 juni 2012

Kemikalieinspektionen (KemI) inleder i samarbete med Sida en ny period av utbildningar för länder som vill utveckla sin kemikaliekontroll. Det beslutades i maj 2012.
 
Mellan 2012 och 2016 kommer KemI att arrangera ytterligare nio internationella utbildningsprogram (ITP), som vänder sig till länder i Östeuropa, Sydostasien och Afrika. Utbildningarna har som mål att bygga upp kemikaliekontrollen med lagstiftning och myndigheter för förbättrad hälsa och miljö på kemikalieområdet.
 
ITP-utbildningar om kemikalier har funnits sedan 2007 och efterfrågan på utbildningarna har varit hög. Många länder ser behovet av att utveckla sin kemikaliekontroll.
 
Utbildningen innebär att tjänstemän från myndigheter i de inbjudna länderna går en tre och en halv veckor lång kurs i Sverige. Därefter genomför de ett förändringsprojekt i det egna landet. KemI stödjer deltagarna i genomförandet av projekten. Efter ett halvår träffas deltagarna igen och presenterar resultaten av sina projekt.
Varje kursomgång kan ta emot 25 deltagare. Hittills har ca 150 deltagare från 30 länder gått utbildningen.

Andra nya avtal med Sida

Förutom ITP-utbildningarna har KemI nyligen ingått andra avtal med Sida. Bland annat ska förstudier för bilaterala samarbeten med Indien och Sydafrika inledas. Också dessa samarbeten handlar om utveckling av kemikaliemyndigheter och lagstiftning.
Med finansiering från Europeiska kommissionen kommer KemI också i samarbete med Österrike och Frankrike att inleda ett bilateralt projekt i Tunisien.

Kemikalieinspektionen har även flera andra pågående bilaterala och regionala samarbeten. Läs mer om dem under Internationellt.