Nya avgifter för bekäm...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Nya avgifter för bekämpningsmedel och parallellhandel

6 juli 2011

Den 1 augusti 2011 ändras reglerna om avgifter för be­kämpningsmedel. Själva ansökningsavgifterna för att få växtskydds­medel godkända ändras inte. Däremot till­kommer det avgifter för vissa specifika användningar. Det kommer till exempel att kosta 20 000 kronor att ansöka om parallellhandelstillstånd för ett kemiskt växtskydds­medel och 12 500 kronor att ansöka om utvidgat produktgodkännande för ett växtskyddsmedel för ett mindre användningsområde.

De nya avgifterna har sin grund i växtskyddsmedelsför­ordningen (EG) nr 1107/2009 och är införda i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, kapitel 6.

Så fort förordningen och ändringsföreskriften har lämnat trycket kommer länkar till de nya reglerna att finnas på författningssidorna.