Ny biocidförordning i EU
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ny biocidförordning i EU

28 juni 2012

Från den 1 september 2013 ska nya regler tillämpas för biocidprodukter.

Biocidprodukter är sådana produkter som används för att skydda människor, husdjur och annan egendom mot skada från skadedjur eller mikroorganismer. De används i första hand inom industrin men också i hushållet. Några exempel är båtbottenfärg, träskyddsmedel, råttmedel och insektsmedel. Även konserveringsmedel, antibakteriella medel och desinfektionsmedel är biocider.

Beslutet om ny förordning togs av det Europeiska parlamentet i januari 2012 och rådet fattade beslut i maj. Den 27 juni 2012 publicerades förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). 

Den nya biocidförordningen ska tillämpas i EU från och med den 1 september 2013. Den ersätter det nuvarande biociddirektivet. Den nya förordningen ska tillämpas direkt i alla EU-länder och behöver inte införlivas i ländernas nationella lagstiftning.

Nyheter

Förordningen innehåller flera nyheter jämfört med dagens regler. Några exempel på detta är:

 • Regler om biocider i varor. Det har inte funnits regler om biocider i varor tidigare. Varor får bara innehålla biocider med verksamma ämnen som är godkända för den produkttypen och för den användningen. Varor som innehåller biocider måste dessutom märkas. Varor är till exempel kläder, elektronik och byggmaterial.
 • Uteslutningskriterier och substitution både på ämnesnivå och på produktnivå. Med uteslutningskriterier menas att vissa ämnen med vissa egenskaper som huvudregel (det finns undantag) inte ska godkännas som verksamma ämnen. Ämnen med vissa farliga egenskaper ska enligt förordningen ersättas om det är möjligt, detta kallas för substitution. Dessa ämnen kan godkännas för kortare tider, men avsikten är att ämnen med farliga egenskaper ska ersättas av mindre farliga ämnen eller andra metoder.
 • Förenklat förfarande. Biocidprodukter som innehåller vissa mindre farliga ämnen (som finns listade i en bilaga till den nya förordningen) kan godkännas genom ett förenklat förfarande om de uppfyller vissa begränsade villkor. Det behövs bara ett godkännande i hela EU.
 • Unionsgodkännande. Den som vill sätta ut en biocidprodukt på marknaden i EU kan välja att ansöka om ett unionsgodkännande, som gäller i hela EU, om produkten kan förväntas få liknande användningsvillkor i hela EU. För andra produkter kommer det att liksom idag krävas ett godkännande i varje land.
 • Nano. Förordningen innehåller en definition av vad nanomaterial är och regler om hur produkter ska märkas.
 • Echa. Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa får en central roll när det gäller biocider och tar över flera praktiska uppgifter från Europeiska kommissionen, bland annat gällande översynsprogrammet av verksamma ämnen och databasen över alla biocidprodukter i EU.

Den nya biocidförordningen har diskuterats flitigt sedan sommaren 2009 då den Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag.

- Vi som har jobbat med frågan från Kemikalieinspektionens håll är mycket nöjda med resultatet av förhandlingarna och det är intressant att konstatera vilket stort genomslag ett så litet land som Sverige har i EU, säger Mary Iakovidou, Kemikalieinspektionens EU-samordnare för biocidprodukter.

 

Mer hos Kemikalieinspektionen
Från Ordboken
 • Biocid -

  Biocid är latin och betyder livdödare. Kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är framställt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

   

Kontakt

Biocidprodukter
08-519 41 122
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis, tor 13:00-15:00.
E-post: biocider@kemi.se


Relaterad information