Fjorton tatueringsfärg...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Fjorton tatueringsfärger analyserade

12 juni 2012

Kemikalieinspektionen (KemI) köpte i december 2011 in fjorton tatueringsfärger av sex olika fabrikat som sedan analyserats av Interteks laboratorium i Tyskland.

Analysen gjordes för att kontrollera ett antal hälsoskadliga ämnen, samma ämnen som KemI undersökt i tidigare analysprojekt. Europarådets rekommendationer har legat till grund för analyserna trots att dessa inte är bindande i Sverige. Färgerna köptes in från tre olika näthandelssidor.

Resultat av KemI:s analys

  • En av färgerna innehöll den aromatiska aminen o-anisidine som enligt Europarådets rekommendationer inte bör finnas i tatueringsfärger. 
  • I åtta av färgerna uppmättes mellan 0 och 34 ppm aromatiska kolväten (PAH). Gränsvärdet är enligt rekommendationerna 0,5 ppm.
  • En av färgerna hade för hög halt av barium, enligt Europarådets rekommendation, två av färgerna hade för hög halt av koppar och två färger hade för hög halt av bly. Dessutom påträffades nickel, zink och krom i några av färgerna.
  • Arsenik, selen, antimon, kadmium, kobolt, kvicksilver, tenn och strontium upptäcktes inte i någon av färgerna.

Kommentar

Analyserna är gjorda på ett mindre urval av de tatueringsfärger som finns tillgängliga på den svenska marknaden, det är därför inte möjligt att veta om resultatet är representativt.

Läs mer om analysen (PDF 167 Kb)

Regler för tatueringsfärger

Regeringen meddelade i november 2011 att Sverige ska införa ett förbud mot farliga kemikalier i tatueringsfärger och arbetet med nya regler pågår. Läkemedelsverket kommer att få ansvar att kontrollera att reglerna följs.

 

Kontakt

Annika Hagfjärd
Inspektör


Mer hos andra

Regeringens pressmeddelande om tatueringsfärger (November 2011)

Europarådets rekommendation (Resap (2008)1)