Nordisk uppmaning till...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Nordisk uppmaning till EU: Reglera riskerna med kombinationseffekter

16 februari 2012

Varje dag kommer människor i kontakt med många olika kemikalier som kommer ifrån olika källor. Vilken påverkan de har på oss och på miljön är i många fall okänt. Men allt fler studier tyder på att kemikalierna i kombination kan ha allvarliga följder.

I traditionell riskbedömning av kemikalier utvärderas varje enskilt ämne för sig. Detta avspeglar sig också i lagar och regler. Riskerna med kombinationseffekter, eller cocktaileffekter, har inte tagits med i beräkningen.

Nordiska ministerrådet publicerar nu en broschyr om kombinationseffekter som beskriver problemet och föreslår hur riskerna kan regleras i EU-lagstiftning. Kemikalieinspektionen (KemI) har suttit med vid den workshop som ligger till grund för råden och rekommendationerna i broschyren.

De nordiska rekommendationerna i korthet

  • På kort sikt bör EU:s medlemsländer försöka reglera kombinationseffekter av olika kemikalier enligt gällande EU-lagstiftning.
  • På längre sikt behöver all EU-lagstiftning som reglerar kemikalier ändras så att människa och miljö skyddas mot oönskade kombinationseffekter av kemikalier.
  • Eftersom vissa kemikalier regleras under flera olika EU-lagstiftningar föreslås en skärpning av dessa så att människa och miljö inte utsätts för högre dos än till exempel 10 procent av vad som anses säkert i de enskilda regelverken (t.ex. Reach, Kosmetikadirektivet, Leksaksdirektivet och Livsmedelsförordningen). Det skulle innebära att den sammanlagda mängden kemikalier som människor och miljö utsätts för minskar.

Broschyren är skriven på engelska och är utgiven av Nordiska ministerrådet.

Hämta broschyren här.

 

Mer hos Kemikalieinspektionen
Från Ordboken
  • Cocktail-effekt -

    Kombinerad effekt av en blandning av kemikalier, som kan vara större än de enskilda ämnenas effekt var för sig.

Kontakt

Henrik Sundberg
Miljöriskbedömare


Mer hos andra

Nordiska ministerrådet