"Luktfria" kläder kan ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

"Luktfria" kläder kan hota hälsa och miljö

13 december 2011

Tveksam effektivitet och antibakteriella ämnen rätt ut i avloppet, det är Kemikalieinspektionens slutsatser efter att ha låtit tvätta bland annat strumpor, träningskläder och underställ som tillsatts antibakteriella ämnen för att hålla svettlukt borta.

I studien av totalt 30 textilier analyserades och hittades triklosan, triklokarban och silver. Alla ämnena är känt miljöfarliga genom att de inte bryts ned eller bryts ned långsamt och därmed kan ansamlas i miljön. Silver och triklosan är mycket giftiga för vattenlevande organismer. Triklokarban och triklosan har visats ha fortplantningsstörande egenskaper.

Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen inom området och belysa de problem som kan vara förknippade med användning av biocider i kläder

Farliga ämnen sprids i miljön

- Det är oroande att redan efter tre tvättar hade hälften eller mer av biociderna i ett flertal textilier tvättas ut, säger Anne-Marie Johansson som leder projektet.

Så mycket som upp till 98 procent av silvret tvättats ur vissa plagg efter tio tvättar. Det betyder att det går direkt ut i avloppet. En del av ämnena passerar reningsverken och går ut i vattendragen där de kan ge lokal miljöpåverkan. Ämnena fångas också upp i reningsverken där de förorenar rötslammet. Om slammet sprids på åkrarna kan ämnen i slammet tas upp av de grödor som odlas och så småningom hamna på våra matbord. 

Även om resultatet i tvättstudien varierar kraftigt mellan plaggen, så finns det dessutom anledning att ställa sig frågan om de antibakteriella ämnena verkligen ger någon effekt efter ett antal tvättar.

Farhågor om bidrag till antibiotikaresistens

Sedan flera år förs en debatt i stora delar av västvärlden om riskerna med att bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika genom att människor ordineras antibiotika för allt fler sjukdomar.

- Att i en sådan situation använda antibakteriella ämnen, som visar likheter med antibiotika, i textilier är inte försvarbart. Ställs riskerna mot en låg eller ingen nytta, exempelvis som i barnkläder, borde den här behandlingen av kläder inte förekomma. Enligt EU:s biociddirektiv ska användningen av biocidprodukter begränsas till det absolut nödvändiga.  

Vilka kläder handlar det om?

Det står sällan uttryckligen att kläderna är behandlade med antibakteriella ämnen. Om plaggen marknadsförs under beteckningar som ”Behandlad mot dålig lukt”, “For lasting freshness”, ”Anti-odour”, ”Hygienic protection”, ”Antimicrobial” finns det skäl att misstänka att de är behandlade med något antibakteriellt ämne.

Hårdare krav i ny biocidförordning 2013

Ytterligare insater behövs med att minska riskerna med de kemikalier vi använder i samhället och särskilt farliga ämnen bör fasas ut ur nyproducerade varor. De företag som sätter ut sådana här produkter på marknaden behöver fundera över om ämnena kan fasas ut. Hur stort är behovet av antibakteriella ämnen i kläder? Om det finns skäl till att kläder innehåller antibakteriella ämnen bör företagen på ett tydligt sätt informera sina kunder om detta så att inköpare och konsumenter kan göra egna val. Den nya biocidförordningen som träder i kraft i september 2013 kommer att ställa högre krav på en rad områden, bland annat märkning om varorna innehåller ämnen med antibakteriell effekt.

Studien är en del i en större kartläggning av biocider i varor som Kemikalieinspektionen just nu genomför. Kemikalieinspektionen genomför också en dialog med textilbranschen om utfasning av farliga ämnen i textilier. Kemikalieinspektionen är också ansvarig för att utvärdera silverämnen inom EU:s översynsprogram av biocider.

Läs PM och analysresultaten

 

Kontakt