KemI har godkänt den f...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

KemI har godkänt den första svenska parallellhandeln med ett växtskyddsmedel

10 maj 2012

Ett växtskyddsmedel som är godkänt i en medlemsstat inom EU kan få föras in till en annan medlemsstat om det kan betraktas som identiskt med ett medel i den staten. I april 2012 beslutade Kemikalieinspektionen att bevilja W. Neudorff GmbH KG det första tillståndet för parallellhandel från Tyskland av insektsmedlet Natria Pyrsol Spray. Den svenska referensprodukten är Raptol Insekt Effekt med registreringsnummer 4574.

Tillståndet för Natria Pyrsol Spray gäller för samma period som det svenska medlet är godkänt och samma villkor gäller för båda medlen.

Den parallellhandlade produkten ska vara märkt på svenska och märkningen ska uppfylla märknings- och förpackningskraven enligt gällande EU-förordningar och direktiv. Den som har fått ett parallellhandelstillstånd är skyldig att årligen lämna uppgifter till Kemikalieinspektionen om försålda och förbrukade kvantiteter av produkten. Dessutom ska årsavgifter baserade på försäljningsvärdet av medlet betalas.

Om den parallellhandlade produkten är en kemisk produkt kan den också behöva anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister. Kemiska produkter som förs in till Sverige i en kvantitet över 100 kg ska anmälas till Produktregistret.

Godkännande av parallellhandelstillstånd för Natria Pyrsol Spray.

Regler

  • Växtskyddsmedelsförordningen (EG) 1107/2009
  • Förordning (EU) nr 547/2011
  • Direktiv 1999/45/EG (preparatdirektivet)
  • Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

 

Läs mer
Från Ordboken
  • Växtskyddsmedel -

    Används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växt­delar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter med mera.