Kemikalieinspektionen,...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Kemikalieinspektionen, giftfri vardag och bisfenol A

5 juni 2012

I Kemikalieinspektionens Handlingsplan för en giftfri vardag, som är ett pågående regeringsuppdrag, visar vi hur vi genom bättre lagstiftning, bättre kunskap, bättre kunskapsspridning och bättre samverkan ska nå målet. På konsumentområdet handlar det till exempel om att elektroniska produkter, kläder, våra barns leksaker eller vår mat inte ska innehålla kemiska ämnen som är farliga. Varje år låter vi därför analysera flera konsumentnära produkter som elektronik, leksaker, tatueringsfärger, fyrverkeripjäser och kläder. Exemplen visar tydligt hur vi både är beroende av och utsatta för kemikalier varje dag.

Nyligen har regeringen därtill gett oss tre nya uppdrag som stöder arbetet för en giftfri vardag:

Det första handlar om att ta fram ett underlag för att kunna förbjuda bisfenol A (BPA) i termopapper som används i kvitton, biljetter etc. i handeln och i vissa andra servicesektorer.

Det andra handlar om att tillsammans med Konsumentverket kartlägga om det kan läcka ut bisfenol A från leksaker och andra barnartiklar och hur vi i så fall kan minska riskerna.

Det tredje uppdraget handlar om att vi tillsammans med Boverket och Livsmedelsverket ska genomföra en kartläggning av i vilken utsträckning bisfenol A kan avges vid renovering av dricksvattenrör och, om det behövs, föreslå åtgärder för att minska riskerna.

Kemikalieinspektionen håller också öppet för att andra användningsområden för bisfenol A med flera kemiska ämnen måste ställas i fokus.

Läs mer
Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014
Regeringsuppdrag
Kemikalieinspektionens instruktion