KemI ska granska använ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

KemI ska granska användningen av bisfenol A i kvitton, vattenledningsrör, leksaker och barnartiklar

18 april 2012

Regeringen kommer att ge Kemikalieinspektionen flera nya uppdrag som gäller kemikalien bisfenol A, som bland annat används i plast.

Uppdragen gäller kartläggning och åtgärder rörande användning av bisfenol A i termopapper, främst kvitton och biljetter, samt användningen av bisfenol A i leksaker och barnartiklar och användningen av bisfenol A i relining av vattenrör.

- Vi har ännu inte sett den slutgiltiga formuleringen av uppdragen med detaljer, men vi tycker att det är bra att regeringen ger oss dessa uppdrag eftersom vi tidigare sagt att användningen av bisfenol A behövs utredas ytterligare, säger Sten-Åke Svensson.

Regeringen beslutade också att förbjuda bisfenol A i lock till barnmatsburkar. Bisfenol A är sedan tidigare förbjudet i nappflaskor.

 

 

Tillägg: Den 23 april 2012 inkom de nya regeringsuppdragen om bisfenol A.

Ett förslag till förbud mot bisfenol A i termopapper som används i bland annat kvitton och biljetter ska tas fram och redovisas den 29 juni 2012. Dessutom ska förekomsten av bisfenol A i leksaker och barnartiklar kartläggas. Om behov finns ska KemI föreslå åtgärder för att minska exponeringen. Det arbetet ska vara klart i september 2012.

KemI ska också tillsammans med Boverket och Livsmedelsverket kartlägga i vilken utsträckning bisfenol A kan avges vid renovering av dricksvattenrör samt, vid behov, föreslå åtgärder för att minska exponeringen. Detta uppdrag ska redovisas till regeringen i december 2013. Läs mer om uppdragen

 

Relaterat
Från Ordboken
  • BPA Bisfenol A -

    Bis Phenol A, Bisfenol A, även kallat 4,4'-dihydroxi-2,2-difenylpropan och BPA, är en av världens vanligaste plastkemikalier. Bisfenol A är en organisk förening där två fenolmolekyler bundits till samma kol i en propankedja.