KemI fortsätter gransk...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

KemI fortsätter granska hemelektronik

2 maj 2012

Kemikalieinspektionen ska under hela 2012 analysera produkter inom hemelektronik för att kontrollera att de inte innehåller för höga halter bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE. Dessa ämnen är begränsade i elektronik enligt det så kallade RoHS-direktivet som gäller i hela EU.

Från januari till mitten av april 2012 har 17 produkter från 14 olika företag analyserats. Av de 17 produkterna var det endast en som innehöll för hög halt bly. Vidare hittades höga halter krom i 9 produkter, men den analysmetod som användes kan inte avgöra om det är den förbjudna formen av ämnet som uppmätts. I de fall då krom hittats har importören eller tillverkaren informerats om detta och rekommenderats att själva undersöka i vilka former ämnet förekommer.

Det företag som hade importerat produkten som visade sig innehålla för höga halter av bly har anmälts till miljöåklagare för misstanke om miljöbrott.

Fortsatt arbete

Kemikalieinspektionen fortsätter analysera produkter inom hemelektronik under hela året och företag vars produkter kontrollerats kontaktas för att få ta del av resultatet.

 

Kontakt